Petice za zrušení pandemického zákona

Libertas

/ #18 Ne petice - ale trestní oznámení !

2022-06-29 11:14

Podnět k prošetření vládnímu zmocněnci ? To je fraška, kterou se ta současná, stejně tak i minulá vládní covid-mafie akorát tak pobaví. Podat stížnost k prošetření vládě, jejíž premiér v zločinném spolčení s politiky EU schválil novelu Pandem. zákona, která je protiústavní a mimo rámec všech mezinár. úmluv, ja házení hrachu do zdi. Na tyto šmejdy je zapotřebí podat trestní oznámení, protože jen tak z toho může být nějaký výstup. Prošetření nic neznamená, není to oficiální důkaz proti nikomu, ani žádná trestní zodpovědnost. Uznat někoho vinným ze spácháni trestného činu a k tomu přidat i odpovídající rozsudek může jen soud - nejlépe ale ten mezinárodní. U nás soud jen zkonstatuje, že už se toto neděje, že to není aktuální, a zpětně už nikoho neodsoudí. Alibizmus soudů byl patrný v době opakovaného protiústavně vyhlašovaného nouz. stavu, který nebyl nijak vládou zdůvodněn, i když o to požádal dozorčí NSS a ÚS. Tito vládní zločinci porušili platný právně závazný Norimberský kodex z r. 1947, vydaný po odsouzení válečných zločinců - fašistů. Politici vědomě porušili tento kodex, stejně tak i Rezoluci Rady Evropy, Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, a další mezinár. právní normy, a svým jednáním dokonali zločiny proti lidskosti na stejné úrovni, jak tomu bylo u fašistů. Od r. 1947 se nic tomu podobné nikdy nestalo. Zásah do integrity lidského těla, nebo nucení k nedobrovolnému lékařskému úkonu na úrovni klinických studií jsou zásadní první body těchto právních norem, které tyto provinění považují za zásadní. K tomu patří právě i testování, "vakcinace" experimentálním elixírem, nucení mít na sobě pracovní ochrannou pomůcku proti prachu, nijak nefungující proti virům a neschválenou k lékařským účelům, ani k hromadnému užití - z logiky věci - tím vším tito zločinci odebírali lidem práva a svobody - a co hůř - důstojnost - to je nejzávažnější zločin, pokud lidská bytost vykonává  jakoukoli činnost, která mu je nepříjemná a odporující jeho přesvědčení, jen proto, že mu to přikázala nějaká "autorita". Pokud navíc k tomu použili výhrůžky, podpořené prokazatelně podvodnou propagandou, čímž konali tak, aby v lidech vyvolali paniku a strach o své zdraví, díky čemuž je mohli ovládat dle svých zvrácených cílů pro sebe v podobě politických bodů a hlavně svého hmotného prospěchu, tak tím poskytli zároveň proti sobě i nezvratné důkazy k těmto zločinům. Navíc k tomu používali média a vědomé lži šířili věřejnými prostředky, aby v lidech vyvolali co nejvíce strach o své zdraví - takové jednání je přitěžující okolnost, pokud takový čin spáchá osoba ve veřejné funkci. Vyhlášení ministrů, že budou porušovat Ústavu v zájmu "ochrany" veřejného zdraví je absurdní drzost, kterou nesmí vyslovit nikdo, natož pak dokonce politik-ministr. Ústavní práva osob jsou nedotknutelná, stejně tak právo na vlasní svědomí. To vše se dělo za plného vědomí trestně stíhaného premiéra - agenta "Bureše" (alias Babiše), a nyní tuto "štafetu" převzal další zločinec - "hnus Fialový". První jmenovaný byl rovněž ten první, kdo se o navrhovaných protiprávních restrikcích vlády dozvěděl, a následně je též schválil - jinak by se nic z těchto právních paskvilů nemohlo objevit ve vládních nařízeních. A tyto právní pasvily měl povětšinou na svědomí zastupce MZ s titulem JUDr. , který má paradoxně dohlížet právě nad právní korektností a nezávadností. Nic absurdnějšího se ve vládě dít už nemohlo. Snad jen důkazy NKÚ a rozkrádání státní kasy na podvodné nákupy zdrav. pomůcek v době covidu - které vláda smetla se stolu, a tím zamezila přístup k vyšetřování a následnému prokázání viny. Může být snad jasnější důkaz, že se tak stalo ? Je to stejné, jak když se řidič odmítne podrobit testu na návykové látky. Proč asi ? A tak by se dalo pokračovat nekonečně dále ohledně majetku Arenberga a jeho kauz ohledně machinací spojené s jeho funkcí, vlastizrada Hamáčka a jeho gestapácké praktiky spojené se staným právem. Blatný, stejně tak Arenberg - oba s několika tituly u jména - hlásající lékařské bludy na úrovni středověku, které byly zanedlouho vyvráceny, ale přitom na jejich základě se zavíralo obyvatelstvo do uzávěr, "zvěrolékař" Kubek, který by měl být izolovaný na psychiatrické klinice pro nepříčetnost, stejně tak pomatený Flégr a celé zločinné spolčení Meses, napojené na státní penězovod a politiky, kterým za úplatu pomáhali lidi udržovat v panice před smrtí, kterou tak často zdůrazňovali a vymýšleli si historky a predikce, které se nikdy nestaly. Tito samozvaní "vědci" s myšlením na úrovni mentálně retardovaných jedinců pomáhali udržovat povědomí lidi v tomto "banánistánu" - Agroferstánu na úrovni cvičených opiček, které měli bezvýhradně poslouchat své "cvičitele" - retardované a psychicky narušené, jimž odevzdají své mozky, aby jim řídili jejich bídné životy, které stráví v nekonečném strachu, testováním, opícháváním, zalezlí ve sklepech s nasazenými "náhubky", a čekající na spásu v podobě "dobrovolné" účasti v klinických studiích na experimentální elixíry, jejichž účinky jsou podvodně zkreslovány farmaceut. korporacemi, protože samy neznají jejich nežádoucí účinky z důvodu absence a obcházení mezinár. zavedených a nutných zdravotních standartů, potřebných k vývoji a schválení, a za jejichž distribuci dostala covid-mafie tučně zaplaceno. Oni ale své zdraví nijak neriskovali, k tomu použili oVčany. Mezitím bude ovšem probíhat podvodná propaganda na "Tečku", kteráž to ve slovním vyjádření logicky znamená jen 1x, ve vládní propagandě ale znamená nekonečno. Přesto tu svou "pravdu" šíří i po těchto zjištěních dál, stejně jako dál nechávají vypínat a cenzurovat opoziční názory, podložené pravdivými studiemi a zákonitostmi, které ale postrádá vládní propaganda - jednají pouze z pozice moci. A oVčané, kteří přistoupili na tu jejich zvrácenou hru, a nechali se kvůli "výhodám" opíchat, aniž by věděli čím, jen kvůli cestování nebo aby mohli všude tam, kam ti "odmítači" nemohli. Místo toho, aby se zasadili o odstranění zdroje takovéto potupy - covid-mafie. Přitom jim byla navrácena jen část z těchto původních práv a svobod, které si ale nechali předtím zločinci odebrat. Tito přisluhovači zločinného režimu si ani žádnou svobodu nezasloučí, a ani ji nepotřebují, neboť centrálu myšlení a moc nad sebou samými si nechali převzít politiky. Atd. ... Zločin proti lidskosti je nepromlčitelný, s trestní sazbou min. doživotí, žádný jiný rozsudek nemůže být vydán. Proto též při Norimberském proceu bylo doživotí nejmírnějším rozsudkem, ten nejvyšší bylo pak oběšení. To, co předvedli, a dosud konají politici celého světa, je proto válečný zločin na stejné úrovni, který páchali fašisti za války.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...