ZA ZACHOVÁNÍ HOSTINCE U ČERNÉHO VOLA


Nepřihlášený uživatel

/ #15

2011-12-06 18:56

nejnovější vyjádření místostarosty Macháčka:

Dobrý den, dovolím si zkopírovat stanovisko z jiného vlákna: Městská část Praha 1 si je vědoma významu hostince U Černého vola, a proto také v návaznosti na žádost pana Landergota (současný provozovatel) o převod nájemní smlouvy na pana Bendu byl vypsán záměr obce na pronájem předmětných prostor na pana Bendu tak, jak umožňuje zákon. K tomuto záměru obce se však přihlásil i jiný uchazeč, který nabídl vyšší nájemné. Dle prvotního rozkladu právního oddělení nemohla Rada městské části vybrat nižší nabídku, neboť důvody, pro které je toto možné učinit, nebyly naplněny. Proto bylo jednání v této věci přerušeno s tím, že materiál bude dopracován tak, aby bylo možné bez jakýchkoliv pochybností nájemní smlouvu převést na osobu uvedenou v žádosti. Vzhledem k nově získaným skutečnostem předpokládám, že na dalším jednání (13.12.) bude Rada MČ P1 souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy s panem Bendou, tj. provoz hostince U Černého vola bude zachován v současné podobě. Pokud je nyní hostinec uzavřen, není toto zapříčiněno ze strany MČ. Z pohledu městské části nájemní smlouva nadále trvá - nebylo ani odstoupeno od smlouvy, ani nebyla udělena výpověď. Tomáš Macháček, Zástupce starosty MČ Praha 1.