Za ponechání údaje o hlavním městě Izraele ve školním atlase


Nepřihlášený uživatel

/ #9

2016-08-30 19:50

Podléhat nátlaku Palestinců je nehorázné. České ministerstvo školství se podporou palestinského nátlaku připojuje k antisemitské kampani a škodí našim dobrým vztahům se Státem Izrael