Za ponechání údaje o hlavním městě Izraele ve školním atlase

robert poch

/ #3 Jeruzalém JE hlavní město státu Izrael

2016-08-30 16:35

Svatý Izraele, budiž požehnán, Ty, který Bdíš nad lidem svým a Žehnáš nám. Ty, který nás Chráníš, jako zřítelnici Oka Svého! Jeruzalém, hlavní město státu Izrael, patří Tobě a lidu Tvému. AMEN.