Petice Strany Zdraví Sportu Prosperity (SZSP), určená vládě ČR

Martin Luter Král

/ #19 I have dream!

2011-11-10 11:20

Mám sen, že tento národ jednoho dne povstane a naplní pravý smysl svého kréda: 'Pokládáme za samozřejmé tyto pravdy: že všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovní a platí pro ně rovné zákony.'*"
"Mám sen, že synové někdejších otroků a synové někdejších otrokářů si jednoho dne na červených kopcích Šumavy dokáží společně sednout ke stolu bratrství."
"Mám sen, že i stát Česko, pouštní stát, umdlévající horkem bezpráví pozitivního rasizmu , se jednoho dne promění v oázu svobody a spravedlnosti."
"Mám sen, že moje jedno velké dítě bude jednoho dne součástí národa, jenž je nebude posuzovat podle barvy jejich kůže, ale podle charakteru jejich osobnosti."
"Mám sen, že peníze vynakládané na začleňování budou v budoucnosti jinak a lépe využity"

BOHUŽEL JE TO JENOM SEN!!