Výzva k podání Stížnosti pro porušení zákona

Jan Šinágl

/ #17 Kauza Řičář: média informována, všechna dosud svorně mlčí…?!

2014-06-05 08:49