Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...


Nepřihlášený uživatel

/ #20

2013-10-01 09:38

někdo asi chce zbohatnout na prodeji dřeva.Povodně jsou důsledkem chování lidí k přírodě,desítky let používání pesticidů a herbicidů,devastace půdy socialistickými způsoby hospodaření,kácení stromů a remízků apod.Půda je mrtvá,zbavena všeho živého,co ji kypří a obohacuje,tudíž je nepropustná a voda nevsakuje,stéká po vrchu dolů,nebo zůsává na povrchu,kde je rovina,to způsobuje záplavy při dlouhod.deštích.Nápad s kácením stromů může pocházet jen od člověka,který se chová barbarsky k přítodě a je to jen zájem několika jedinců,kterým jde jen o peníze.A po nás potopa. Jeden citát moudrého indiána: Až vykácíte poslední strom,otrávíte poslední řeku,ulovíte poslední rybu,pak zjistíte,že se peníze nedají jíst.