Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...


Nepřihlášený uživatel

/ #13

2013-09-30 12:48

Dobrý den, rád bych věděl od Povodí Labe základní
údaje: 1. Kdo rozhodl o vykácení 108 let starých alejí u Orlice na obou jejích březích, které tam byly převážně vysazeny po povodních 1905 ke zpevnění hrázek na obou březích Orlice. 2. Na základě jakých posudků bylo toto rozhodnutí vydáno? Pokud pouze na expertíze jedné firmy, požaduji nezávislé přešetření odborníky - dendrology z jiných institucí a informování široké veřejnosti (Radnice, Východočeský deník, nejlépe TV). Tento návrh vyplývá z názoru, že situaci lze řešit i jinak, např. vykácením nemocných stromů (ne všech!), resp. prořezáním s odstraněním nebezpečných větví. Nakonec subjektivní názor: nedovedu si Orlici přestavit bez jejích krásných alejí. Na závěr: za rozhodující požaduji transparentnost řešení daného problému a diskusi s občany, tak, jak to ve skutečné demokracii má být. Přeji vítězství lidskému rozumu a pokoře k přírodě. Prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.