Nesouhlas se záměrem výstavby továrny na výrobu olejů z plastů v Chomutově pyrolýzou (částečným spálením)

Nesouhlas se záměrem výstavby továrny na výrobu olejů z plastů v Chomutově pyrolýzou (částečným spálením) / Oznámení / Začal proces posouzení vlivu na životní prostředí, ale město Chomutov nadále dělá mrtvého brouka / Komentáře

No messages