MANIFESTAČNÍ PETICE ZA ODSTOUPENÍ PREZIDENTA MILOŠE ZEMANA


Nepřihlášený uživatel

#35551 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-01-28 09:36

#35549: Demokrat - Re: Re: Re: Re: Re:  

 Napiš něco co má smysl. Ty tvoje kecy jsou k ničemu. Je to bučení vola na opuštěné pastvině. Jsou to výkřiky, se kterými souhlasím, ale s demokracií nemají nic společného. Řadíš se k těm blbečkům, kteří oslavují Zemana.

Dokonce to ani není vtipné.

Zkus napsat nějaký svůj názor. Rádi si ho přečteme.

Díky a hezký den.


Nepřihlášený uživatel

#35552 Re: Re: Re:

2015-01-28 09:38

#35540: - Re: Re:  

 A ty jsi stejný idiot jako Zeman, debile...


Nepřihlášený uživatel

#35553 Re:

2015-01-28 09:40

#35550: -  

 Na jednu stranu komunisté napadají USA, že brání demokracii a na druhé straně by je hnali všude možně a nemožně. 

Zemanovy projevy jsou tedy spíše jakousi ruskou propagandou, jejímž jedním z cílů je odvést pozornost od Ruska, které teroristicky rozpoutalo válku v Evropě a dokonce ukradlo část území nezávislému evropskému státu. 

Kontext Jakunin za zavřenými dveřmi se Zemanem je skutečně hrozivý. 


Nepřihlášený uživatel

#35554 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-01-28 09:42

#35551: - Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

 Proč člověče píšete modře, když jste bolševik jak ten člověk, se tu píše žluto rudě? 

Jestli si ho přečtete vy rád, tak tady jeden názor na váš příspěvek máte, ale mluvte za sebe soudruhu Mičurine bolševické demagogie. 


Nepřihlášený uživatel

#35555

2015-01-28 09:54

Pane předsedo Evropského parlamentu, pane prezidente Evropského židovského kongresu, dámy a pánové.

Zde je klika, že přímo neoslovil soudruha Jakunina.  Jen povzdech nad tím, že se takový člověk pohyboval na takové akci. 

Plně souhlasím s výrokem pana Moše Kantora, který řekl při jiné příležitosti, že smyslem našeho setkání není jenom nebo především vzpomínka na minulost, ale úvahy o budoucnosti, to je hledání cest, aby se holokaust neopakoval. Dovolte mi, abych i já se ve svém příspěvku na toto téma zaměřil, ale přesto mně dovolte několik retrospektivních poznámek.

Tady bych to zkrátil, cestou jak neopakovat holokaust je demokracie. Nejsou to politici, co chrání většinu či menšínu, jsou to principy dodržované občany, tedy demokracie. Polik pouze zastupuje (je to zastupitel ne svévolitel) občany a to jen v části veřejného prostoru, kterou je vhodné spravovat tímto způsobem. Dokonce se ta část různě mění v čase, podle toho jak moc občané vnímají svobodu či nesvobodu v demokracii. 

My se všichni shodneme v odsouzení holokaustu. Všichni se shodneme v tom, že nesmíme připustit jeho opakování. Ale obávám se, že se příliš neponořujeme do hlubinných příčin vzniku holokaustu. A někdy tyto příčiny zplošťujeme.

Tady přeskočím nakonec, Zeman to co kritizuje to přesně provádí. Příčiny holokaustu vůbec nepochopil, trofale konstatuji. Zeman toto doloží hned v následujícím odstavci, kde zkreslí, nejpíše záměrně, prakticky vše. 

Dovolte mi, abych uvedl tři drobné příklady. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Můj milovaný Winston Churchill v lednu 1939 napsal Adolfu Hitlerovi: „Kdyby můj národ postihla velká katastrofa, přál bych si, aby v jeho čele stál muž s vaší silnou vůlí.“ A konečně nositel Nobelovy ceny Knut Hamsun, možná že jste četli jeho Viktorii nebo Hlad, napsal v květnu 1945 nekrolog na Adolfa Hitlera.

Zkreslení Peroutkova textu - ten nenapsal, že "musíme výti s vlky", ale "budeme výti s vlky" a to je opravdu velký rozdíl, už takto vytržené z celého kontextu. 

O Churchillově dopise se vcelku dost pochybuje, jestli vůbec existuje, ale pokud byl napsán, anglicky vyznívá věta obzvláště v roce 1939 jako výhrůžka a to co řekl Zeman to opravdu není. Mimo jiné proto, že se jedná o věty dvě, kdy první uvozuje druhou a uvozuje jí odkazem na události z roku 1918, které byly pro Německo fatální. 

Nekrolog za Hitlera napsal 86 letý norský spisovatel, kde logicky Norsko mělo daleko blíže k nacismu než k demokracii potom, co si Finsko užilo s bolševickým Ruskem.

Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává Mr. Hyde? Je to snaha překonat vlastní frustraci vytěsněním té menšiny, ať jakékoli, ze společnosti, a v tomto smyslu holokaust začíná první lavičkou v parku, na kterou si nesmí sednout Žid. A plynová komora je teprve dovršením, nikoliv začátkem tohoto holokaustu. A my se musíme ptát, zda je možná dokonce ještě ve větších rozměrech recidiva, která tentokrát nezahrne šest milionů Židů, ale zahrne příslušníky celé řady vyznání, ateisty, a dokonce i muslimy.

Tady Miloš Zeman naprosto zkresluje pojem holokaust (šoa) nazývá tím vraždění naprosté většiny menšinou. Je to ubohé a je bohužel jedna z jeho zvrácených relativizací. 

Právě proto bych chtěl uvítat, že se umírněné arabské země nedávno připojily k válce proti Islámskému státu. A tento Islámský stát, často podceňovaný, má obdobnou povahu, jako mělo nacistické Německo počátkem třicátých let. To, co nám podle mého názoru hrozí, je superholokaust, jehož oběťmi budou stovky milionů lidí.

Tento odstavec vypadá, že si Miloš Zeman myslí, že je teroristická organizace šikovně si do názvu dající slovo "stát" skutečně státem, tedy státním utvarem s hranicemi, občany, kteří by v něm chtěli žít, mající administrativu, vědecký výzkum, literaturu, atd. Tady se nabízí otázka, co lidé kolem Zemana vlastně dělají? 

Chtěl bych citovat výrok jednoho z vojenských velitelů Islámského státu, který prohlásil: „Zabijeme sto, dvě stě nebo pět set milionů lidí, nám je to jedno.“ A tato výhrůžka zabíjením, opakuji ještě jednou, se týkala i muslimů. Nevím, kdo z vás viděl mapu islámského chalífátu do roku 2020. Je to mapa, která zabírá půlku Evropy, půlku Afriky a velkou část Asie. Řeknete mi, že je to mapa, jejímž autorem je blázen, a budete mít pravdu. Ale Adolf Hitler byl také blázen, a přesto se jeho vize zotročené a judenfrei Evropy téměř naplnila.

Adolf Hitler nikdy své plány na zotročení světa neukázal do doby, než se zotročováním začal. I v tomto je spíše podobný Putinovi než teroristům z organizace, která si do názvu rovnou šikovně dala stát. 

Chtěl bych vám navrhnout něco, co mnozí z vás budou pokládat za naivní, neproveditelné nebo nesmyslné. Včera jsem mluvil o 200 mrtvých dětech v Péšávaru, o dvou tisících obyvatelích Nigérie, kteří byli zavražděni sektou Boko Haram.

A mohl bych pokračovat těmito příklady dál a dál. Nečiňme si iluze, že mezinárodní terorismus je několik špatně vyzbrojených a vycvičených skupinek. Mezinárodní terorismus je celosvětová organizovaná a rozrůstající se síť a proti mezinárodnímu terorismu nelze bojovat pouze na úrovni národních států a nelze proti němu bojovat pouze někdy poněkud pokryteckými demonstracemi a verbálními protesty. Kdyby v roce 1936 během obsazení demilitarizované zóny v Porýní dvě britské a dvě francouzské divize reagovaly na toto porušení Versailleské smlouvy vojenskou akcí, nebyla by mnichovská dohoda, nebyl by holokaust a nebyla by druhá světová válka.

V privním odstavci nesděluje nic nového a tedy je vcelku nevkusné mluvit právě na takové konferenci o zavražděných dětech. Sdělení Miloše Zemana  by mělo stejnou váhu jako kdyby vyčíslil oběti terorismu, ale nebylo by to přehnaně sugestivní. 

Že Evopa Hitlera podcenila, to je jednoznačné a je velmi dobře, že nyní nepodceňuje ani terorismus s přívlastkem islámský, ale také ani dnes už z velké části ultra totalitní (mírně řečeno) stát tedy Ruskou federaci a nového Hitlera současnosti Putina (nemírně řečeno). 

Zmiňovaný vojenský zásah se dnes jeví asi jako věc nerealizovatelná, neboť Hitlera nechala Evropa vyzbrojit Německo a motivovat jej zvrhle občany Německa. Dnes je vidět, jak obtížně se do takové motivace zasahuje na tom, co se aktuálně děje v Rusku a jakou podporu tam má zločinec rozpoutávající válku zatím jen na Ukrajině, když má k dispozici totalitně finanční zroje a informační media. 

Tak i dnes máme-li zabránit superholokaustu a masivnímu vyvražďování lidí, potřebujeme sjednocenou ozbrojenou akci, akci vedenou na mezinárodní úrovni, akci vedenou pod egidou Rady bezpečnosti spojených národů, akci, do jejíchž mezinárodních sil rychlého nasazení by měly vyslat své síly pokud možno všichni stálí členové Rady bezpečnosti, akci, která by eliminovala v zárodku výcvikové tábory teroristů, která by nepracovala s bezvýchodným plošným obsazováním území, ale využívala moderních technických prostředků, například bezpilotních letadel a podobně, akci, v níž by se celé mezinárodní společenství spojilo proti svému úhlavnímu nepříteli.

Odstavec se jeví jako vyloženou propagandou (mnozí by možná řekli dokonce proruskou)  a to velmi nebezpečnou. 

Podstatou celého problému nejspíš budou již zakládací listiny OSN a RB, tedy to k čemu slouží a co se za desetiletí její existence jeví jako funkční. 

Následující odstavec má tedy hned dvě propagandistická a velmi nebezpečná sdělení. Začneme přestavovat ustálenou mezinárodní jedinou celosvětovou organizaci tohoto druhu a zároveň začneme válčit, to je naprostá katastrofa, co by přišlo a jak moc by taková věc posílila zločinný režim v Rusku a pravděpodobně min. přišel pokus o rozvrat demokracií. 

Dámy a pánové, o některých návrzích se říká, že procházejí třemi fázemi. V první fázi jsou označeny za nesmysl, v druhé fázi se o nich říká, že se o nich dá uvažovat, a konečně v třetí fázi jsou tyto některé návrhy považovány za samozřejmost. To byl známý spor mezi heliocentrickou a geocentrickou soustavou, ale mohl bych samozřejmě uvádět i příklady další. Chybí nám dosud odvaha a stále podléháme tomu, čemu se ve 30. letech říkalo appeasement.

 Hovořit o svém vlastním nápadu, u kterého je naprosto zřejmé, že nikdy nebude na něj existovat jednoznačná odpověď, tedy jestli se vše točí kolem země nebo jistotě, že se alespoň země točí kolem slunce, je skutečně už vrchol min. nevkusu, ale spíše to naznačuje cosi zvráceného v povaze Miloše Zemena. Odvaha k vědeckým objevům objevům naštěstí Evropě ani USA skutečně nechybí nechyběla, stejně jako nechybí odvaha dokonce i k diskusi nad takovými ubohostmi, které přednesl Miloš Zeman. 

Stále se domníváme, že teroristická hnutí lze edukovat. Ano, Hitler nás edukoval plynovými komorami, a proto se obávám, že než začneme vážně uvažovat o takové mezinárodní síle rychlého nasazení, bude potřeba ještě řady teroristických útoků, než si veřejnost uvědomí, že s teroristy se nevyjednává, že s teroristy se bojuje a že s teroristy nemůžeme bojovat pouze povrchními změnami legislativy, ale ozbrojenou silou, tak jako to mohlo být v Porýní v roce 1936. Děkuji vám za vaši pozornost.

Tímto odstavcem se vlastně Miloš Zeman srovnal s Hitlerem. I on chce "edukovat" vražděním.  Tady bych řekl, že nelze zavřít oči a myslet si, že naši oponenti jen tak zmízí, když je dodstatečně dlouho necháme zavřené (inspirováno Amosem Ozem ale možná citováno, nejsme si jist), přičem je kdosi bude vraždit. 


Nepřihlášený uživatel

#35556 Komentovaný projev Miloše Zemana (je to bohužel dlouhé, neb "projev" Miloše Zemana byl také dlouhý)

2015-01-28 09:56

Pane předsedo Evropského parlamentu, pane prezidente Evropského židovského kongresu, dámy a pánové.

Zde je klika, že přímo neoslovil soudruha Jakunina.  Jen povzdech nad tím, že se takový člověk pohyboval na takové akci. 

Plně souhlasím s výrokem pana Moše Kantora, který řekl při jiné příležitosti, že smyslem našeho setkání není jenom nebo především vzpomínka na minulost, ale úvahy o budoucnosti, to je hledání cest, aby se holokaust neopakoval. Dovolte mi, abych i já se ve svém příspěvku na toto téma zaměřil, ale přesto mně dovolte několik retrospektivních poznámek.

Tady bych to zkrátil, cestou jak neopakovat holokaust je demokracie. Nejsou to politici, co chrání většinu či menšínu, jsou to principy dodržované občany, tedy demokracie. Polik pouze zastupuje (je to zastupitel ne svévolitel) občany a to jen v části veřejného prostoru, kterou je vhodné spravovat tímto způsobem. Dokonce se ta část různě mění v čase, podle toho jak moc občané vnímají svobodu či nesvobodu v demokracii. 

My se všichni shodneme v odsouzení holokaustu. Všichni se shodneme v tom, že nesmíme připustit jeho opakování. Ale obávám se, že se příliš neponořujeme do hlubinných příčin vzniku holokaustu. A někdy tyto příčiny zplošťujeme.

Tady přeskočím nakonec, Zeman to co kritizuje to přesně provádí. Příčiny holokaustu vůbec nepochopil, trofale konstatuji. Zeman toto doloží hned v následujícím odstavci, kde zkreslí, nejpíše záměrně, prakticky vše. 

Dovolte mi, abych uvedl tři drobné příklady. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Můj milovaný Winston Churchill v lednu 1939 napsal Adolfu Hitlerovi: „Kdyby můj národ postihla velká katastrofa, přál bych si, aby v jeho čele stál muž s vaší silnou vůlí.“ A konečně nositel Nobelovy ceny Knut Hamsun, možná že jste četli jeho Viktorii nebo Hlad, napsal v květnu 1945 nekrolog na Adolfa Hitlera.

Zkreslení Peroutkova textu - ten nenapsal, že "musíme výti s vlky", ale "budeme výti s vlky" a to je opravdu velký rozdíl, už takto vytržené z celého kontextu. 

O Churchillově dopise se vcelku dost pochybuje, jestli vůbec existuje, ale pokud byl napsán, anglicky vyznívá věta obzvláště v roce 1939 jako výhrůžka a to co řekl Zeman to opravdu není. Mimo jiné proto, že se jedná o věty dvě, kdy první uvozuje druhou a uvozuje jí odkazem na události z roku 1918, které byly pro Německo fatální. 

Nekrolog za Hitlera napsal 86 letý norský spisovatel, kde logicky Norsko mělo daleko blíže k nacismu než k demokracii potom, co si Finsko užilo s bolševickým Ruskem.

Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává Mr. Hyde? Je to snaha překonat vlastní frustraci vytěsněním té menšiny, ať jakékoli, ze společnosti, a v tomto smyslu holokaust začíná první lavičkou v parku, na kterou si nesmí sednout Žid. A plynová komora je teprve dovršením, nikoliv začátkem tohoto holokaustu. A my se musíme ptát, zda je možná dokonce ještě ve větších rozměrech recidiva, která tentokrát nezahrne šest milionů Židů, ale zahrne příslušníky celé řady vyznání, ateisty, a dokonce i muslimy.

Tady Miloš Zeman naprosto zkresluje pojem holokaust (šoa) nazývá tím vraždění naprosté většiny menšinou. Je to ubohé a je bohužel jedna z jeho zvrácených relativizací. 

Právě proto bych chtěl uvítat, že se umírněné arabské země nedávno připojily k válce proti Islámskému státu. A tento Islámský stát, často podceňovaný, má obdobnou povahu, jako mělo nacistické Německo počátkem třicátých let. To, co nám podle mého názoru hrozí, je superholokaust, jehož oběťmi budou stovky milionů lidí.

Tento odstavec vypadá, že si Miloš Zeman myslí, že je teroristická organizace šikovně si do názvu dající slovo "stát" skutečně státem, tedy státním utvarem s hranicemi, občany, kteří by v něm chtěli žít, mající administrativu, vědecký výzkum, literaturu, atd. Tady se nabízí otázka, co lidé kolem Zemana vlastně dělají? 

Chtěl bych citovat výrok jednoho z vojenských velitelů Islámského státu, který prohlásil: „Zabijeme sto, dvě stě nebo pět set milionů lidí, nám je to jedno.“ A tato výhrůžka zabíjením, opakuji ještě jednou, se týkala i muslimů. Nevím, kdo z vás viděl mapu islámského chalífátu do roku 2020. Je to mapa, která zabírá půlku Evropy, půlku Afriky a velkou část Asie. Řeknete mi, že je to mapa, jejímž autorem je blázen, a budete mít pravdu. Ale Adolf Hitler byl také blázen, a přesto se jeho vize zotročené a judenfrei Evropy téměř naplnila.

Adolf Hitler nikdy své plány na zotročení světa neukázal do doby, než se zotročováním začal. I v tomto je spíše podobný Putinovi než teroristům z organizace, která si do názvu rovnou šikovně dala stát. 

Chtěl bych vám navrhnout něco, co mnozí z vás budou pokládat za naivní, neproveditelné nebo nesmyslné. Včera jsem mluvil o 200 mrtvých dětech v Péšávaru, o dvou tisících obyvatelích Nigérie, kteří byli zavražděni sektou Boko Haram.

A mohl bych pokračovat těmito příklady dál a dál. Nečiňme si iluze, že mezinárodní terorismus je několik špatně vyzbrojených a vycvičených skupinek. Mezinárodní terorismus je celosvětová organizovaná a rozrůstající se síť a proti mezinárodnímu terorismu nelze bojovat pouze na úrovni národních států a nelze proti němu bojovat pouze někdy poněkud pokryteckými demonstracemi a verbálními protesty. Kdyby v roce 1936 během obsazení demilitarizované zóny v Porýní dvě britské a dvě francouzské divize reagovaly na toto porušení Versailleské smlouvy vojenskou akcí, nebyla by mnichovská dohoda, nebyl by holokaust a nebyla by druhá světová válka.

V privním odstavci nesděluje nic nového a tedy je vcelku nevkusné mluvit právě na takové konferenci o zavražděných dětech. Sdělení Miloše Zemana  by mělo stejnou váhu jako kdyby vyčíslil oběti terorismu, ale nebylo by to přehnaně sugestivní. 

Že Evopa Hitlera podcenila, to je jednoznačné a je velmi dobře, že nyní nepodceňuje ani terorismus s přívlastkem islámský, ale také ani dnes už z velké části ultra totalitní (mírně řečeno) stát tedy Ruskou federaci a nového Hitlera současnosti Putina (nemírně řečeno). 

Zmiňovaný vojenský zásah se dnes jeví asi jako věc nerealizovatelná, neboť Hitlera nechala Evropa vyzbrojit Německo a motivovat jej zvrhle občany Německa. Dnes je vidět, jak obtížně se do takové motivace zasahuje na tom, co se aktuálně děje v Rusku a jakou podporu tam má zločinec rozpoutávající válku zatím jen na Ukrajině, když má k dispozici totalitně finanční zroje a informační media. 

Tak i dnes máme-li zabránit superholokaustu a masivnímu vyvražďování lidí, potřebujeme sjednocenou ozbrojenou akci, akci vedenou na mezinárodní úrovni, akci vedenou pod egidou Rady bezpečnosti spojených národů, akci, do jejíchž mezinárodních sil rychlého nasazení by měly vyslat své síly pokud možno všichni stálí členové Rady bezpečnosti, akci, která by eliminovala v zárodku výcvikové tábory teroristů, která by nepracovala s bezvýchodným plošným obsazováním území, ale využívala moderních technických prostředků, například bezpilotních letadel a podobně, akci, v níž by se celé mezinárodní společenství spojilo proti svému úhlavnímu nepříteli.

Odstavec se jeví jako vyloženou propagandou (mnozí by možná řekli dokonce proruskou)  a to velmi nebezpečnou. 

Podstatou celého problému nejspíš budou již zakládací listiny OSN a RB, tedy to k čemu slouží a co se za desetiletí její existence jeví jako funkční. 

Následující odstavec má tedy hned dvě propagandistická a velmi nebezpečná sdělení. Začneme přestavovat ustálenou mezinárodní jedinou celosvětovou organizaci tohoto druhu a zároveň začneme válčit, to je naprostá katastrofa, co by přišlo a jak moc by taková věc posílila zločinný režim v Rusku a pravděpodobně min. přišel pokus o rozvrat demokracií. 

Dámy a pánové, o některých návrzích se říká, že procházejí třemi fázemi. V první fázi jsou označeny za nesmysl, v druhé fázi se o nich říká, že se o nich dá uvažovat, a konečně v třetí fázi jsou tyto některé návrhy považovány za samozřejmost. To byl známý spor mezi heliocentrickou a geocentrickou soustavou, ale mohl bych samozřejmě uvádět i příklady další. Chybí nám dosud odvaha a stále podléháme tomu, čemu se ve 30. letech říkalo appeasement.

 Hovořit o svém vlastním nápadu, u kterého je naprosto zřejmé, že nikdy nebude na něj existovat jednoznačná odpověď, tedy jestli se vše točí kolem země nebo jistotě, že se alespoň země točí kolem slunce, je skutečně už vrchol min. nevkusu, ale spíše to naznačuje cosi zvráceného v povaze Miloše Zemena. Odvaha k vědeckým objevům objevům naštěstí Evropě ani USA skutečně nechybí nechyběla, stejně jako nechybí odvaha dokonce i k diskusi nad takovými ubohostmi, které přednesl Miloš Zeman. 

Stále se domníváme, že teroristická hnutí lze edukovat. Ano, Hitler nás edukoval plynovými komorami, a proto se obávám, že než začneme vážně uvažovat o takové mezinárodní síle rychlého nasazení, bude potřeba ještě řady teroristických útoků, než si veřejnost uvědomí, že s teroristy se nevyjednává, že s teroristy se bojuje a že s teroristy nemůžeme bojovat pouze povrchními změnami legislativy, ale ozbrojenou silou, tak jako to mohlo být v Porýní v roce 1936. Děkuji vám za vaši pozornost.

Tímto odstavcem se vlastně Miloš Zeman srovnal s Hitlerem. I on chce "edukovat" vražděním.  Tady bych řekl, že nelze zavřít oči a myslet si, že naši oponenti jen tak zmízí, když je dodstatečně dlouho necháme zavřené (inspirováno Amosem Ozem ale možná citováno, nejsme si jist), přičem je kdosi bude vraždit. ...


Nepřihlášený uživatel

#35557 Re: Komentovaný projev Miloše Zemana (je to bohužel dlouhé, neb "projev" Miloše Zemana byl také dlou

2015-01-28 09:57

#35556: - Komentovaný projev Miloše Zemana (je to bohužel dlouhé, neb "projev" Miloše Zemana byl také dlouhý) 

 Vážení senátoři, poslanci, vážená vládo,

 

Miloš Zemana v době volební kampaně lhal nejen o oponentech, ale i o svém týmu. Jeho výroky o jeho působení v pozici premiéra byly minimálně zavádějící.  O privatizaci Mostecké uhelné společnosti lhal přímo. 

Zákon o volbě  prezidenta republiky obsahuje zásadní limitu, požaduje po kandidátech, aby mluvili pravdu. 

Z posledních průzkumů (např.  CVVM) vyplývá, že Miloši Zemanovi důvěřovalo v prosinci 34 % občanů. Miloš Zeman měl důvěru nad 50 % pouze ve třech měsících z celého jeho dosavadního mandátu, tedy se dá říci, že mu občané již nedůvěřují dlouhodobě. 

Aktuálně se již ovšem jedná o oborskou disproporci mezi důvěrou v době volby prezidenta a aktuálním stavem. Je tedy možné, že voliči byli lhaním Miloše Zemana v době jeho kampaně podvedeni, což by bylo přímém rozporu se smyslem Zákona o volbě prezidenta republiky.

Miloš Zeman sestavením svého týmu, volbou kancléře, poradního sboru, dokazuje, že je mu porušování demokratických pravidel a dokonce i obecné slušnosti vlastní a bylo mu vlastní již v době volební kampaně. Pokud by tomu tak bylo, je to v přímém rozporu nejen se Ústavním slibem prezidenta republiky, ale také i s Ústavou České republiky. 

Vyzýváme Vás tedy k řešení tohoto stavu. Jsme přesvědčeni, že je nutné znovu zkoumat volební kampaň Miloše Zemana a její financování.  Je nutné také zkoumat veškeré jeho kroky od uvedení do Úřady, neboť mnohé se s odstupem času jeví minimálně na hraně ústavnosti, což se logicky projevuje i v průzkumech důvěry v Miloše Zemana. 

 

Prvním krokem k řešení situace by měla být společná schůze Senátu a Sněmovny, která by nad výše uvedeným diskutovala a vyzvala Miloše Zemana k abdikaci, čímž by přesně ve smyslu zastupitelské demokracie obě komory občany zastoupily v této věci. 

KVZ

#35558 Re: Re:

2015-01-28 09:59

#35546: Štěstí je stav mysli - Re:  

 Proč by to nebyla pravda? My soudruzi nelžeme. Táta a děda jsou jiný komunisti než já. Já jsem hodnej po mámě, ale táta s dědou chtějí abych byl jako oni. Ale já nechci udávat sousedy a jezdit na dovolenou každý rok do Ruska. Kluci se mi ve škole smějou a holky se mnou nechtějí chodit. Mám to těžký.


Nepřihlášený uživatel

#35559

2015-01-28 10:02

Situace na východě Ukrajiny se po sobotním raketovém útoku na sídliště v Mariupolu ještě více vyostřila. „Oficiální Kyjev“, jak ukrajinskou vládu včera pojmenoval Vladimír Putin, této tragédie využil k vyhlášení stanného práva na východě země. "Vláda se rozhodla zavést v Doněcké a Luhanské oblasti mimořádný stav a stav vysoké pohotovosti v ostatních oblastech," oznámil včera ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk. Ohlásil rovněž vytvoření Rady pro mimořádné události a sám se postavil do jejího čela. Ozývají se hlasy, že tímto krokem byl prezident Porošenko odstaven na vedlejší kolej a „válečný premiér“ může nyní bez zábran zahájit očekávané východní tažení na Donbas. 

Západ viní Zacharčenka

Kyjev využil prohlášení prezidenta Doněcké lidové republiky Alexandra Zacharčenka, jenž krátce předtím ohlásil ofenzívu, směřující k osvobození celého území doněcké i luhanské oblasti od prokyjevských sil. „Dnes začal útok na Mariupol. Bude to nejlepší uctění památky všech našich padlých,“ prohlásil při kladení věnců k obětem čtvrtečního útoku kyjevských záškodníků na trolejbusovou zastávku v Doněcku, při níž zahynulo nejméně třináct civilistů. 

Vojenské úspěchy domobrany vedou Kyjev k hysterickým reakcím a dalším požadavkům na otevřené zapojení zemí NATO do konfliktu.

Později vzal Zacharčenko svá slova o ofenzívě zpět. „Nikdo se na město zaútočit nechystá,“ řekl podle ruských médií. Dodal, že povstalci žádné bojové akce u Mariupolu nevedli. „Ovšem poté, co se Kyjev rozhodl svalit na nás vinu za svou chybnou palbu na obytnou čtvrť, vydal jsem rozkaz udeřit na pozice ukrajinských vojsk východně od Mariupolu.“

Mediální mainstream má samozřejmě jasno: Za smrt tří desítek civilistů může domobrana (potažmo jako vždycky Rusko). Už opět padají slova o eskalaci hospodářské války (tzv. zpřísnění sankcí) a kyjevský šéf Porošenko vyzývá „světové společenství“, aby obě novoruské republiky prohlásilo za „teroristické organizace“.

Další operace pod cizí vlajkou?

Otázce, kdo stál za útokem na mariupolské civilisty, se i navzdory rozporným výrokům válečných aktérů i informacím z bojiště samozřejmě vyhnout nemůžeme. Mariupol má pro obě strany sporu zásadní význam – kdo vládne městu, má pod kontrolou i klíčovou přístupovou cestou na Krym. Proto lze v boji o toto strategické území očekávat nejen tvrdé boje, ale i nejednu ránu pod pás. Ránu podobné té, jež připravila o život téměř tři stovky cestujících z Amsterodamu do Kuala Lumpur.

Jako v případě sestřelení boeingu MH 17, tak i v otázce zabitých civilistů v Mariupolu je proto třeba vždy nejprve začít klíčovou otázkou, komu tato další tragédie občanské války prospěla? Nedává příliš smysl, aby domobrana prováděla teroristické útoky v obydlených čtvrtích města, kde žije většina obyvatel ruského původu, kteří z velké části sympatizují s těžce zkoušeným lidem Donbasu.

Občané Mariupolu hlasovali v květnu v drtivé většině pro nezávislost na Kyjevu

Teror v Mariupolu

Máme ještě v paměti nekonečné fronty z květnového referenda, ve kterém se drtivá většina občanů Mariupolu rozhodla pro samostatnost tohoto přístavního města a vymanění se z područí Kyjeva. Mnozí však již zapomněli (nebo vůbec netuší), co po vyhlášení výsledků referenda následovalo. Národní garda spolu s neonacistickými prapory vyhlásily po násilném převzetí města stanné právo a uspořádaly hon na představitele samosprávy, kteří se na přípravě referenda podíleli.

Nikdo už zřejmě nespočítá kolik mrtvých a odvlečených do koncentračních táborů stála „očista“ města od „Moskalů“. Podle mnoha svědectví se druhá vlna teroru rozpoutala krátce po Novém roce a zesílila v posledních dnech. Zjevným motivem Kyjeva byla ztráta doněckého letiště a vyhlášení představitelů Doněcké lidové republiky, že se pokusí osvobodit celé území původního regionu Doněcka a Luhanska, do kterého přístav Mariupol rovněž patří. Atmosféra strachu z násilí gardistů vůči sympatizantům Novoruska proto ve městě přetrvává dodnes.

Právě proto představitelé domobrany přispěchali s ujištěním, že své mariupolské spoluobčany nenechají na pospas fašistickým gardám Kyjeva a oligarchů. O důvod víc k pochybnostem o věrohodnosti ukrajinského, a tedy i „západního“ výkladu události: Úmyslným ostřelováním civilních objektů by Zacharčenkova armáda samozřejmě nic nezískala, naopak ztratila to nejcennější – důvěru místních obyvatel. A podle prvních reakcí si to právě obyvatelé Mariupolu jasně uvědomují. O jejich reakcích se však nikde na Západě nic nedozvíme.

Je snad angličtina ukrajinským nářečím?

Otázka Cui bono má tedy jednoznačnou odpověď: Prospěch z této situace může mít pouze Kyjev, respektive jeho loutkovodiči, respektive jejich propaganda. Jakou řečí hovoří, svědčí video, zaznamenané reportérkou mariupolské televize v den, kdy k tragédii došlo.

Američtí žoldáci v ulicích Mariupole

olik Američanů v ukrajinských uniformách pobíhá po ulicích Mariupole nevíme, ale jestli má někdo know-how na pravidelné organizování operací pod falešnou vlajkou, tak jsou to právě oni.

O viníkovi mají ale jasno především obyvatelé Mariupolu: „Severním směrem od města je osada Sartana a za ní na takzvané asfaltce jsou „Grady“ ukrajinské armády. Ví to celý Mariupol, že odtud stříleli… Buď to byla z jejich strany chyba ve výpočtu letu střel, nebo záměrná provokace,“ čteme v místních internetových diskusích. Podle jiného svědectví doufá většina obyvatel Mariupolu v osvobození novoruskou domobranou. A další diskutující projevují obavu z řádění nechvalně známého fašistického praporu „Azov“.

Předzvěst další eskalace konfliktu?

Vojenské úspěchy domobrany vedou Kyjev k hysterickým reakcím a dalším požadavkům na otevřené zapojení zemí NATO do konfliktu. Že se situace dále dramatizuje, svědčí i výroky ruských představitelů. Prezident Putin včera prohlásil, že ukrajinská armáda je ve skutečnosti legií ve službách NATO, neboť nehájí skutečné zájmy Ukrajiny, ale těch, jež chtějí srazit Rusko do kolen.

Náměstek ministra zahraničí Grigorij Karasin zase poznamenal: „Pokaždé, když USA něco poradí Kyjevu, krveprolití se jen stupňuje.“ Vladimír Putin také poprvé mluvil o odtržených regionech jako o „Doněcké lidové republice“ (DLR) a „Luganské lidové republice“ (LLR). To je rovněž zásadní rétorický posun. Je totiž zřejmé, že hlavním cílem všech provokací, při kterých umírají nevinní obyvatelé Donbasu, je snaha vtáhnout Moskvu do otevřeného konfliktu.

Národni zpěvačka Ukrajiny Nina Matvijenko na mítinku matek v Kyjevě

sy nové ještě razantnější. Jde především o dodávku „munice“ propagandistickému stroji, který v přípravě západní veřejnosti na válku v poslední době rovněž selhává. Vzmáhající se protiválečný odpor veřejnosti, narůstající mírové hnutí ve většině zemí EU a především upadající „důvěryhodnost“ hlavních médií v konfrontaci s médii nezávislými, především internetovými, znervózňují stratégy Washingtonu a Bruselu snad ještě více než situace na bojišti. Hrozí, že většinová veřejnost „vychladne“, lépe řečeno prohlédne. Operace, jako je ta z Mariupolu, tomu mají zabránit.

Tato hrozba je zvláště akutní za situace, kdy Kyjev na východní frontě prokazatelně nevítězí. Není to ostatně tak dávno, co jeden z představitelů ukrajinské vlády vyjádřil „obavu“, aby se terčem útoků proruských sil – a tedy vlastně Ruska – nestala některá z ukrajinských jaderných elektráren.

Budoucnost nejen Ukrajiny, ale celého světa se nyní odvíjí od toho, zda se tento pochmurný scénář naplní, či zda se jej podaří odvrátit. Kyjev je stále ve větším tlaku. Bouří se mu již i západní regiony, matky odvedenců z další vlny „mobilizace“ protestují podstatně hlasitěji a dramatičtěji než dosud. O tom, že režim sáhne k jakýmkoli prostředkům, aby se zachránil, dal praktickými činy i velkohubými výroky najevo již mnohokrát.


Nepřihlášený uživatel

#35560 Re:

2015-01-28 10:09

#35559: -  

 Výhoda demokracií je, že pravdy nebojí, na rozdíl od totalit např. té v Ruské federaci, která musí státně ovládat všechny televize. 

Demokracie je úžasná v tom, že z posloupnosti událostí se dá vcelku odvodit, kdo nejspíše bude zločincem.

Tedy nejprve tu byli "zelení mužíčci" z Ruska vykrádající sklady zbraní, až následně akce za obnovení celistvosti Ukrajiny. 

Není na tom nic složitého. Ukrajiny vlastní města nebombarduje, neostřeluje, pokud není sama napadnuta přímo z center těchto měst a z jejich obydlených oblastí. Proč to "zelení mužíčci" z Ruska vlastně dělají, když chtějí "chránit" tamní obyvatele? Nedává to moc smysl, tedy pokud v tom nění nějaku zapeklitá "konspirační teorie" :-)

Tento příspěvek byl odstraněn jeho autorem (Zobrazit podrobnosti)

2015-01-28 10:18Nepřihlášený uživatel

#35562 Re: Re:

2015-01-28 10:21

#35560: - Re:  

 Ty prolhanej skřete!! Ukrajinská armáda ostřeluje jen města v Doněcku a v Luhansku chápu, že Kyjev nebombarduje.

Ukrajinští vojáci bombardují nemocnicí v Krasném Limane (Ukrajina)

Asenad

#35563

2015-01-28 10:23

KDO JE SKUTEČNÝ AGRESOR NA MODRÉ PLANETĚ !

Stručné dějiny intervencí USA od r. 1945

China 1945-46
Korea 1950-53
China 1950-53
Guatemala 195 4
Indonesia 1958
Kuba 1959-6 0
Guatemala 1960
Belgian Kongo 1964
Guatemala 1964
Dominican Republic 1965-66
Peru 1965
Laos 1964-73
Vietnam 1961-73
Kambodža 1969-70
Guatemala 1967-69
Libanon 1982-84
Grenada 1983-84
Libya 1986
Panama 1989-90
Iraq 1991
Kuwait 1991
Somalia 1992-94
Bosnia 1995
Iran 1998
Sudan 1998
Afghanistan 1998
Yugoslavia &nd ash; S erbia 1999
Afghan istan 2001
Libya 2011
Sýrie 2012

A INDIÁNI V JEJICH RODNÉ DOMOVINĚ ?

Při těchto intervencích zemřely statisíce lidí.
A teď pište něco o agresívním Rusku. Buď jste všichni tak těmi našimi médii zblblí, nebo to děláte úmyslně.


Nepřihlášený uživatel

#35564 Re: Re: Re:

2015-01-28 10:24

#35562: - Re: Re:  

Neostřeluje města, ale "zelené mužíčky" co předtím vykradli sklady zbraní, obsadili policejní stanice, kasárna atd. 

Proč tito lidé útočí na území Ukrajiny na vojáky Ukrajiny je naprostá záhada a obzvláště velkou záhadou je, proč na ně útočí ze středů měst. To opravdu rozum nebere, když kohosi chtějí "chránit". 


Nepřihlášený uživatel

#35565 Re:

2015-01-28 10:27

#35563: Asenad -  

 Ano to je seznam totalitních zemí provokujících vojenské konflikty, to je bohužel smutná realita. 

Proč tam uvádíte Kuwait, který napadl Iraq?

Proč tam uvádíte Bosnu, když válku v Jogoslávii převážně rozpoutalo bohužel Srbsko? 


Nepřihlášený uživatel

#35566 Re:

2015-01-28 10:40

#35559: -  

 Děkujeme soudruhům z FSB za jasnou a pravdivou dezinformaci.


Nepřihlášený uživatel

#35567 Re:

2015-01-28 10:43

#35563: Asenad -  

 Rusové průběžně od začátku minulého století zahubili desetimiliony lidí a to i vlastních.


Nepřihlášený uživatel

#35568 Re: Re:

2015-01-28 10:49

#35565: - Re:  

 jedná se i u nepřímou intervenci jako dodávky zbraní nebo zákulisní rozpoutání občanské války


Nepřihlášený uživatel

#35569 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-01-28 10:52

#35554: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

35554 - Me naopak prispevky psane rudo zlute velice bavi. Chapete, clovicku, co to je ironie ?   Tento pisatel je, podle meho nazoru, velice inteligentni clovek.  Zdarile paroduje komunisticke a zemandrtalske zvasty. Moc mu fandim, vzdy me pobavi. Mam rad lidi, kteri dokazi pouzivat mozek.


Nepřihlášený uživatel

#35570 Re: Re:

2015-01-28 10:56

#35566: - Re:  

 Dezinformace poskytuje Ukrajinská strana. Její uvádené počty ztrát jsou trapné. Ztratily jsme 5 vojáku za den další den 4 vojáky. Ztratily jsme 9 to bylo včera. To byl asi nějaký masakr. Tak potom nechápu, že při tak malých ztrátech nemají situaci pod kontrolou a jsou pod neustálím tlakem


Nepřihlášený uživatel

#35572 Re:

2015-01-28 11:09

#35563: Asenad -  

 Vy jste zřejmě naivní mladík a neumíte si to zatím nějak srovnat v hlavě. Rusáci napáchali hodně mezinárodního zvěrstva neskutečných rozměrů.. Nechali pozabíjet několik milionů svých vlastních lidí ( nejen Stalin ). Smůla, že asi pocházíte z komunistické rodiny, kde se vychvaluje samozřejmě Sovětský svaz až do nebes. Až budete starší, pochopíte. Ale to byste měl chodit do školy a ne " za školu "..


Nepřihlášený uživatel

#35573

2015-01-28 11:20

Asenad

#35574 Re: Re:

2015-01-28 11:22

#35572: - Re:  

 Ty trapáku Neoperuj tady SSSR ta taky jistě nebylo svaté. Tady se jedná o USA a její agresivní akce