Prozkoumání počtu vědeckých pracovníků FF ZČU

Fakulta filosofická Západočeské univerzity v Plzni (FF ZČU) vydala podepsatelné prohlášení proti rozhodnutí ministra Dobeše ve věci Fakulty právnické ZČU. Sama FF má ovšem významně horší počty vlastních vědeckých pracovníků.

Požadujeme pečlivé prozkoumání počtu profesorů a docentů působících na FF ZČU. Na základě dostupných informací tato fakulta disponuje pouhými 8 profesory a 4 docenty (akreditačně uznatelnými) na zhruba 3000 studentů v 8 studijních programech. To je hluboký podprůměr nejen na samotné ZČU, ale zejména v celorepublikovém měřítku.

Chceme ujištění, že se nejedná o zastírací manévr před Akreditační komisí, jejíž stanovisko svým prohlášením podporují. Domníváme se, že si tímto krokem chce vedení FF ZČU zajistit náklonnost AK, jež se nachází kvůli plzeňským právům ve složité situaci.

 

Připojením svého podpisu vydáváte souhlas s výše uvedeným prohlášením.

NEJEDNÁ se o prohlášení Fakulty právnické ZČU v Plzni.