Zabíjí nás exekuce – otevřený dopis vedení státu

Vážený pane Bohuslave Sobotko, předsedo vlády ČR,
Vážený pane Jane Hamáčku, předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
Vážený pane Milane Štěchu, předsedo Senátu Parlamentu České republiky,
Vážený pane Roberte Pelikáne, ministře spravedlnosti,
Vážený pane Andreji Babiši, ministře financí,

obracíme se na vás tímto otevřeným dopisem, protože včera ukončil svůj život Jaroslav Janota. Pro vás je to úplně neznámý člověk, bloger. Ale také dlužník.

Jeho odchod je však ukázkou nesoucitného přístupu úřadů k lidskému osudu a životu. Jeho činy byly činy zoufalého člověka, který se dostal do problémů, a který by dál žil, pracoval, tvořil a platil nejen odvody a daně, ale i své dluhy, kdyby byl státní systém vymáhání dluhů nastaven jako je běžné na západ od nás. A my jsme z toho, kam až může vést nelidský přístup státu, zděšeni.

Není to v naší společnosti ojedinělý jev. V exekučním řízení končí ročně téměř 1 000 000 lidí. Jde o stovky tisíc domácností, které projdou touto nekonečně ponižující a bezvýchodnou situací. Kdy se dostávají na naprosté ekonomické dno a na něm setrvávají celé roky. Jsou společností opovrhováni, zesměšňováni a stavěni do role negramotů a ekonomických hlupáků.

Státní systém nechává dál tyto již zadlužené lidi ožebračovat jak nehoráznými exekutorskými odměnani, platbami za soudy nebo právníky, ale také je vhánějí, jako velice snadnou oběť, do spárů finančních a poradenských firem, které na nich také vydělávají.

Podle posledních údajů, lidé v České republice dluží jeden bilion korun. A my se ptáme, kam až nechá stát – tedy zcela konkrétní politici a státní úředníci – tento stav dojít?

To vše je pro nás nepřijatelné!

Musíme vás znovu upozornit na to, že tento problém není problém dlužníků, ke kterým všichni přistupují s despektem. Je to problém státem nastaveného a neřešeného systémového selhání a následného teroru.

A protože jste voleným zástupcem i 1 000 000 dlužníků, žádádáme vás, abyste z moci vaší funkce neprodleně inicioval systémové změny:

Změny podmínek pro půjčování peněz, výše jejich úrokových sazeb, sazeb za obsluhu půjček.

Zastropování maximální výše dluhu, aby nemohl stále narůstat.

Povinnost věřitele skutečně informovat dlužníka o výši pohledávky ještě před tím, než pohledávku postoupí soudu a následně exekutorovi.

Úpravu sazeb za exekutorské výkony tak, aby měl každý dlužník reálnou šanci své dluhy v dohledné době splatit.

Žádáme vás o dluhovou amnestii na staré dluhy, aby se mohli ekonomicky vzpamatovat lidé, kteří touto zkušeností procházejí dlouhá léta.

Žádáme vás o vytvoření databáze dluhů, kde budou věřitelé informovat o výši pohledávky, a kde bude moci každý občan zjistit, zda nemá někde vytvořen dluh, o kterém neví.

Žádáme vás o vytvoření státního systému poradenských dluhových center, kam by se dlužníci mohli obracet se svými problémy, a kde by našli účinnou pomoc v nouzi a nemuseli za rady zas a znovu platit.

Žádáme vás, aby úředníci měli za povinnost postupovat individuálně. Protože málokterý dlužník měl záměr dostat se do dluhů. A někteří se do nich nedostávají vlastní vinou. Nebo díky extrémnímu tlaku, který je na ně vytvářen.

Věříme, že vaše pomoc povede rychle k výrazným změnám, které se promítnou do fungování celé společnosti a promění ji ze společnosti administrativní ve společnost lidskou.

S hlubokou úctou

Mirek Vojáček

P.S.: Tento dopis je zveřejněn na portálu petice24.com (aby se k podpisu mohli připojit i další lidé), na blogu iDnes a může být zveřejněn i v dalších médiích.


Mirek Vojáček    Kontaktujte autora petice