Dovolte studentům vstup do České republiky!

Zdravím všechny a dnes bych vás chtěla požádat o pomoc.

Pomoc potřebují mladí lidé, kteří se chtěli přestěhovat do Česka pro studium na vysoké škole, ale nemohou kvůli aktuální epidemilogické situaci. Aby se dostali na vysokou školu v České republice, potřebují minimálně dva roky přípravy. Když dodělávají poslední ročník na střední škole, žáci a jejich rodiče začínají šetřit peníze, připravovat potřebné doklady a žádat o vízum.

Po schválení víza, zájemci o studium v České republice přijíždějí na jazykové kurzy v září a říjnu, aby se za rok zvládli naučit česky. V letošním studijním roce bohužel většina z nich nemohla dojet a musela zůstat doma. Již devět měsíců studují češtinu online a nemohou vstoupit na území Česka.

Víza už byla schválena, což znamená, že tito lidé splňují všechny požadavky MV ČR. Ale od minulého léta je nemohou vyznačit do svého cestovního pasu a nemohou přijet z důvodu, který nezávisí na nich, ale na okolnostech. Zákaz vyznačování studentských dlouhodobých víz do pasu poprvé byl uveřejněn minulé léto na základě opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN.

Ucházení o studium a samotné studium na české univerzitě bylo hlavním účelem pro všechny, kvůli svému cíli tito lidé odvedli velký kus práce. Jestli se jim nepodaří do konce srpna vstoupit na území ČR, nesplní se jejich sen, pro který vynaložili hodně úsilí, času a peněz. Celý jejich život se rozdělí na “do” a “po”, jelikož se mnozí ocitnou v situaci, ve které nevědí, co dělat dál a jak žít.

Jsem si jistá, že studenti, přijíždějící do Česka pro dlouhodobý pobyt s účelem studia, nemohou žádným způsobem zhoršit epidemiologickou situaci: v sousedním Rakousku uchazečům o studium na rakouských vysokých školách a jazykových kurzech pokračují schvalovat a vyznačovat víza do cestovních pasů. Přijíždějící lidé dodržují epidemiologická opatření rakouské vlády a proto jejich příjezd nemá žádný vliv na celostátní epidemiologickou situaci.

My, níže podepsáni, si dovolujeme tímto způsobem požádat Ministerstvo Zdravotnictví ČR, aby se přezkoumalo ochranné opatření Č. j.: MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN a studenti si mohli vyznačit 23, 24 a 99 typ víz na příslušných úřadech v zahraničí a vstoupit na území ČR. 

ENGLISH VERSION:

Greetings everyone. Today I would like to ask you for help.

Young people, who wanted to move to Czech Republic to study in University and cannot do it because of current epidemic restrictions, need our help. To start their University studies, they need at least two years of preparations. During the last year in school, they and their parents start to save money, prepare all needed documents, and apply for student visa.

After visa approval foreign applicants come to Czech Republic and start studying Czech language in September or October. It takes one year. Unfortunately, most of them could not make it this year. They had to stay at home. They have been studying Czech language online for nine months and they still cannot come to Czech Republic.

Their visas have already been approved. That means that this young people meet the requirements of the Ministry of the Interior of the Czech Republic. However, they still cannot receive their visa into their International Passports because of reasons beyond their control. Restrictions on issuing long-term student visas was first published last summer by means of the Ministry of the Health of the Czech Republic № MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN.

Applying and studying in Czech University was main reason for these young people and to do that they have done a great job. But if they cannot come by the end of this August, their dream will not come true. Everything they worked and paid for will be in vain. Their life will be divided by “before” and “after”, because a lot of them will find themselves in a situation, when they just do not know what to do and how to keep on with their lives.

I am sure that students, who come to Czech Republic to study can in no way worsen epidemic situation in Czech Republic: the neighboring Austria keeps issuing long-term visas to University applicants and Language courses students. All people coming to Austria follow epidemic restrictions by means of the Austrian Government, so their moving to Austria does not worsen epidemic situation.

We, signed bellow, would like to ask the Ministry of the Health of the Czech Republic to reconsider restrictions mentioned in Order № MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN, so students with 23, 24 or 99 types of visas could be issued their visas in the relevant Consulates of the Czech Republic and come to Czech Republic.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Dana svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...