DOPIS VLÁDĚ ČR: PODPORA VLÁDNÍ POLITIKY VŮČI IZRAELI

Chceme touto cestou vyjádřit vděčnost vládě České republiky za pevnou podporu Státu Izrael, kterou projevuje v době válečného konfliktu rozpoutaného teroristickou organizací Hamás 7. října loňského roku. Vážíme si odvážného a principiálního politického postoje naší vlády, který je v této záležitosti ojedinělý a o to cennější.

Sdílíme utrpení palestinských civilistů a přejeme jim brzký návrat míru. Za skutečné viníky ale považujeme členy Hamásu, kteří současný válečný konflikt důkladně naplánovali a provádějí ho s cílevědomou brutalitou a bezohledností vůči Izraelcům, ale i vůči vlastnímu obyvatelstvu. Je zřejmé, že Hamás cíleně prohlubuje humanitární katastrofu v Gaze, prodlužuje válečnou konfrontaci s Izraelem a záměrně vystavuje palestinské civilisty dalšímu násilí a ztrátám. Je rovněž zřejmé, že Hamás oddaluje propuštění rukojmích, aby z jejich utrpení vytěžil co nejvíce a aby se pokoušel provokovat napětí uvnitř izraelské společnosti.  

 Izrael nemá v současnosti jinou volbu než vojensky bránit samotnou existenci svého státu, současnou i budoucí. Osvobození rukojmích se může stát prvním reálným krokem k ukončení války: za osvobození rukojmích se staví tato petice.

 

Autoři textu: (Authors of the petition:)

Martin Mahler, psychoanalytik (psychoanalyst)

Helena Klímová, skupinová analytička (group analyst)

Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka (psychotherapist)

V Praze 11. února 2024

Prague, 11. February 2024

 

LETTER TO THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC: SUPPORT FOR GOVERNMENT POLICY TOWARDS ISRAEL

 

We would like to express our gratitude to the Government of the Czech Republic for its firm support for the State of Israel during the military conflict unleashed by the terrorist organization Hamas on 7 October last year. We appreciate the courageous and principled political stance of our Government, which is exceptional and all the more valuable in this matter.

 We share the suffering of Palestinian civilians and wish them a speedy return to peace. However, we consider the real culprits to be the members of Hamas, who have meticulously planned the current military conflict and are carrying it out with deliberate brutality and recklessness not only against the Israelis, but also against their own population. It is clear that Hamas is deliberately exacerbating the humanitarian catastrophe in Gaza, prolonging the military confrontation with Israel, and deliberately exposing Palestinian civilians to further violence and losses. It is also clear that Hamas is delaying the release of the hostages in order to take advantage of their suffering and to try to provoke tensions within Israeli society.

 Israel currently has no choice but to defend militarily the very existence of its state, both now and in the future. Freeing the hostages can be the first real step towards ending the war: this petition calls for the release of the hostages.

 

Dále své podpisy připojili:

Signed by:

 

Vladimir Merta, hudebník (musician)

Tereza Boučková, spisovatelka (writer)

Radek Schovánek, badatel, účastník třetího odboje (researcher, participant in the Third Resistance)

Miloš Rejchrt, farář ČCE v.v. (pastor of the Evangelical Church of Czech Brethren, in retirement)

Petr Brod, publicista (publicist)

Karla Lažanská, mecenáška (patron)

Jiří Lažanský, VŠ učitel (university teacher)

MUDr. Helena Machačová, lékařka (doctor)

Jiří Kafka, příslušník 311. československé bombardovací peruti RAF (member of the 311th Czechoslovak Bomber Squadron of the RAF)

Ivan Klíma, spisovatel (writer)

Michal Klíma, předseda Nadačního fondu obětem holocaustu (Chairman of the Holocaust Victims Foundation)

Jana Klímová, lektorka NG (NG lecturer)

Michaela Pavlátová, právník (lawyer)

Lucie Lucká, psychoterapeutka (psychotherapist)

Hana Vyhnálková, psychoterapeutka (psychotherapist)

Iva Steinová, historička (historian)

Václava Císařovská, akademická malířka (academic painter)

Joseph Maftoul, PhD UK (PhD, Charles University)

Daniel Kolský, podnikatel (entrepreneur)

Martin Klíma, SW vývojář (SW developer)

Vilma Klímová, redaktorka (editor)

Martin Bergmann, překladatel (translator)

Michaela Hapalová, pscholog, psychoterapeut (psychologist, psychotherapist)

Hana Skoumalová, akademický prac.FF UK (academic, Faculty of Arts, Charles University)

Zuzana Brodová, lektorka angličtiny (English lecturer)

Lea Brodová, lékařka (doctor)

Kateřina Šichmanová, pracovnice ochrany přírody (nature conservation worker)

Vendula Klímová, student 

Matěj Klíma, výzkumník (researcher)

Mikuláš Roth, student ekonomie (economics student)

Lukáš Pellar, IT specialist

Lenka Hazlíková, dispečerka (dispatcher)

Irina Romanov, student

Petr Nosek, řidič (driver)

Marcela Neumannová

Verona Miletinová

Marek Preiss, psycholog (psychologist)

Eliška Jírová, OSVČ (self-employed)

Magdalena Kolínská Singerová, psychiatr (psychiatrist)

Denisa Bezděková, redaktorka (editor)

Hana Bergmannová Klímová, spisovatelka, výtvarnice (writer, artist)

 

 

 


Martin Mahler, Helena Klímová, Věra Roubalová    Kontaktujte autora petice