Dopis senátorům k novele pandemického zákona

Pane senátore, paní senátorko,

 

vláda přichází s novelou pandemického zákona, kterou schválila dne 2.2.2022 poslanecká sněmovna.

Tato novela má dát ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím více pravomocí, než má vláda v době válečného stavu. Větší pravomoce touto novelou získávají i hejtmani.

Novela schválená vládou je zcela nepředstavitelným pokusem obejít standardní zákony, včetně ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Vytváří paralelní právní řád, v němž lidé ztratí jakoukoliv právní jistotu, a jakoukoliv možnost účinné soudní ochrany. Základní práva a svobody budou omezena více, než za válečného stavu. Touto novelou se současná vláda  pokouší zrušit právo, zrušit soudní přezkum a další základní nástroje demokratického právního státu.

Původně byl pandemický zákon přijímán s tím, že měl reagovat na tehdejší domnělá rizika, a to dočasně. Rizika se přitom nepotvrdila. Nyní, v situaci, kdy v naší zemi naprosto převažuje varianta koronaviru „omikron“, která je epidemiologicky srovnatelná s chřipkovým onemocněním, přichází vláda s návrhem, který jí umožní převzít úplnou kontrolu nad zákony, nad právy a svobodami lidí. Vláda přichází s návrhem, který od roku 1989 nemá obdoby. Znamená porušení základních zásad ústavnosti České republiky. Znamená absolutní popření naší suverenity. A směřuje k nahrazení Parlamentu, coby vrcholného zákonodárce, vládou a jejími ministerstvy. Novela je z hlediska ústavního práva nepřijatelná. Členové vlády musí naopak učinit všechny kroky k návratu vlády standardního práva a respektování základních práv a svobod

Návrh novely pandemického zákona směřuje k dosud bezprecedentnímu potlačení práv a svobod, které jsou základem naší demokratické společnosti

Proto vás pane senátore, paní senátorko žádám, abyste nehlasovali pro přijetí tohoto totalitního zákona. Případně protáhli jeho projednávání na co nejdelší dobu tak, aby ho sněmovna nestihla do konce února již projednat. Na řešení epidemií máme zákon o veřejném zdraví a epidemický plán. Nepotřebujeme pandemický zákon. 

S pozdravem

Miroslav Barčuk a dalších …. občanů ČR, kteří připojili svůj podpis pomocí petice.com

Tyto podpisy přikládám v příloze i s odkazem na veřejnou petici. 

 


Mirek Barčuk    Kontaktujte autora petice