Dopis poslancům k pandemickému zákonu II.

Paní poslankyně, pane poslanče,

do poslanecké sněmovny se vrací kontroverzní pandemický zákon, který Senát ČR odmítl schválit. Dokonce ústavně právní výbor Senátu ČR jej nedoporučil schválit. Což dost napovídá o neústavnosti tohoto zákona. 

Dle mnoha senátorů, právníků, ale i samotného předkladatele zákona ministra zdravotnictví Válka se jedná o zákon, který není dokonalý, má svoje chyby, a i přesto se tento zákon snaží prosadit, a uvést v platnost, a to dokonce ve stavu legislativní nouze. 

Při projednávání tohoto zákona v poslanecké sněmovně vás, poslance ministr ujišťoval, že tento zákon má být pouze pojistkou pro případ, další vlny pandemie na podzim. V senátu již vyhrožoval, že pokud nebude schválen, bude nucen požádat o vyhlášení nouzového stavu, s tím, že tento zákon potřebuje hned. Nač jej potřebuje hned? Teď v době, kdy i podle výsledků povinného testování je pandemie na ústupu? Nejen toto potvrzuje slova právníků a jiných odborníků na tento zákon. 

Novela tohoto zákona je zcela nepředstavitelným pokusem obejít standardní zákony, včetně ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Vytváří paralelní právní řád, v němž lidé ztratí jakoukoliv právní jistotu, a jakoukoliv možnost účinné soudní ochrany. Základní práva a svobody budou omezena více, než za válečného stavu. Touto novelou se současná vláda pokouší zrušit právo, zrušit soudní přezkum a další základní nástroje demokratického právního státu. 

Tato novela umožní ministerstvu zdravotnictví převzít úplnou kontrolu nad zákony, nad právy a svobodami lidí. Vláda přichází s návrhem, který od roku 1989 nemá obdoby. Znamená porušení základních zásad ústavnosti České republiky. Znamená absolutní popření naší suverenity. A směřuje k nahrazení Parlamentu, coby vrcholného zákonodárce, vládou a jejími ministerstvy.

Naše republika má pro případy epidemie kvalitní zákon o veřejném zdraví a epidemický plán. Nepotřebujeme nový zákon, který směřuje k dosud bezprecedentnímu potlačení práv a svobod, které jsou základem naší demokratické společnosti. 

Proto vás paní poslankyně, pane poslanče žádám, aby jste se zachovali zodpovědně k občanům naší země, a nehlasovali pro přijetí tohoto totalitního zákona.

S pozdravem

Miroslav Barčuk a dalších …. občanů ČR kteří připojili svůj podpis pomocí petice.com 

Tyto podpisy přikládám s odkazem na veřejnou petici.

 

 

 


Mirek Barčuk    Kontaktujte autora petice