Dopis poslancům k novele zákona o ochraně veřejného zdraví

Pane poslanče, paní poslankyně,

do Poslanecké sněmovny byla doručena ke schválení změna zákona o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů.

Tento návrh zákona je v navrhovaných změnách velice diskriminační!

V návrhu se v paragrafu 69 odst. i) uvádí:

"omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny pouze fyzickým osobám, které pořadateli nebo organizátorovi akce nebo provozovateli nebo majiteli veřejnosti jinak přístupného prostoru nebo jimi pověřené osobě prokáží způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem."

Tímto budou výrazně omezení lidé, kteří mají vlastní imunitu na takové výši, že nemoc neprodělali, a tudíž na ni ani nepotřebují očkování. V případě že se lidé necítí nemocní, nepotřebují testování na to zda jsou nemocní.

Nejen z výše uvedených důvodů, tento návrh zákona diskriminuje zdravé občany.

Jako občan ČR a volič vás žádám o neschválení tohoto návrhu zákona. Jelikož mi toto přijde velmi podstatné, v případě že budete hlasovat jak vy, tak vaše strana, pro schválení těchto změn, je jisté že v následujících volbách nemůžete dostat můj hlas!

S pozdravem

Miroslav Barčuk

a dalších ... občanů, kteří se připojili k podpisu pomocí petice.com

 

Tyto podpisy přikládám společně s odkazem na veřejnou petici. 


Mirek Barčuk    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mirek Barčuk svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...