Zachování stávajících poměrů v Zelené ulici

My, níže podepsaní nesouhlasíme se záměrem na rekonstrukci a rozšíření vozovky ve východní části ulice Zelená v Dobřichovicích, od křižovatky s Americkou až po budoucí křižovatku s plánovanou ulici Spojovací. Navrhovanou rekonstrukci považujeme za bezpředmětnou, zejména pokud je v plánu nahradit současný živičný povrch bez obrubníků a návazných úprav zelených pruhů obdobným o metr širším živičným povrchem bez obrubníků a návazných úprav zelených pruhů. V každém případě však nesouhlasíme se záměrem rozšířit vozovku ze současných 3,5m na 4,5m na úkor zelených ploch a přejeme si zachovat stávající profil ulice.

Tento úsek Zelené nenavazuje pohledově na ostatní části, neboť ulice je v místě křížení s Americkou uskočena o více než celou šířku profilu, navíc je v předmětné části celkově výrazně užší. Jakékoliv kontextuální důvody proto považujeme za umělé, ostatně plánovaná Nová Zelená má dle aktuálních plánů osově navazovat na náš úsek ulice ve stejné šířce a s vozovkou o šířce rovněž 3,5m. Mimochodem, podstatná část tohoto úseku ulice byla poměrně nedávno realizována za významné finanční spolúčasti vlastníků přilehlých nemovitostí, je v dobrém stavu a krom opravy poškození provedenými sondami nevidíme žádnou potřebu jakékoliv rekonstrukce.

Navržená změna tak na rozdíl od ostatních částí ulice povede k výraznému omezení zelených ploch ve prospěch asfaltu, s čímž nesouhlasíme. Vozovka o šířce 4,5m není dostatečná k bezpečnému míjení dvou vozidel, ani k objíždění vozidla stojícího na vozovce. Obáváme se, že navržená změna by naopak mohla paradoxně vést ke snížení bezpečnosti chodců. Vzhledem k záměru na budoucí rozvoj uliční sítě na Dlouhém dílu nepovažujeme za žádoucí jakékoliv navyšování dopravní kapacity tohoto úseku ulice a přetváření naší dosud opravdu zelené ulice v sídliště.


Antonín Beneš    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Antonín Beneš svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )