Zachování stávajících poměrů v Zelené ulici

My, níže podepsaní nesouhlasíme se záměrem na rekonstrukci a rozšíření vozovky ve východní části ulice Zelená v Dobřichovicích, od křižovatky s Americkou až po budoucí křižovatku s plánovanou ulici Spojovací. Navrhovanou rekonstrukci považujeme za bezpředmětnou, zejména pokud je v plánu nahradit současný živičný povrch bez obrubníků a návazných úprav zelených pruhů obdobným o metr širším živičným povrchem bez obrubníků a návazných úprav zelených pruhů. V každém případě však nesouhlasíme se záměrem rozšířit vozovku ze současných 3,5m na 4,5m na úkor zelených ploch a přejeme si zachovat stávající profil ulice.

Tento úsek Zelené nenavazuje pohledově na ostatní části, neboť ulice je v místě křížení s Americkou uskočena o více než celou šířku profilu, navíc je v předmětné části celkově výrazně užší. Jakékoliv kontextuální důvody proto považujeme za umělé, ostatně plánovaná Nová Zelená má dle aktuálních plánů osově navazovat na náš úsek ulice ve stejné šířce a s vozovkou o šířce rovněž 3,5m. Mimochodem, podstatná část tohoto úseku ulice byla poměrně nedávno realizována za významné finanční spolúčasti vlastníků přilehlých nemovitostí, je v dobrém stavu a krom opravy poškození provedenými sondami nevidíme žádnou potřebu jakékoliv rekonstrukce.

Navržená změna tak na rozdíl od ostatních částí ulice povede k výraznému omezení zelených ploch ve prospěch asfaltu, s čímž nesouhlasíme. Vozovka o šířce 4,5m není dostatečná k bezpečnému míjení dvou vozidel, ani k objíždění vozidla stojícího na vozovce. Obáváme se, že navržená změna by naopak mohla paradoxně vést ke snížení bezpečnosti chodců. Vzhledem k záměru na budoucí rozvoj uliční sítě na Dlouhém dílu nepovažujeme za žádoucí jakékoliv navyšování dopravní kapacity tohoto úseku ulice a přetváření naší dosud opravdu zelené ulice v sídliště.


Antonín Beneš    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Antonín Beneš bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...