„ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSPOD CHRUDIM“

My, níže podepsaní občané České republiky,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice,

„ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSPOD CHRUDIM“

Jednáním OSPOD Chrudim se cítíme dlouhodobě poškozováni, neboť je nám odpíráno právo na rodinný život, na spravedlivý proces, na nestranný přístup a jsou jím poškozována práva našich dětí. 

Žádáme okamžité odvolání vedoucí OSPOD Chrudim Mgr. Radky Pochobradské, která je za neuspokojivou situaci panující na OSPOD Chrudim plně zodpovědná.

https://www.chrudim.eu/mgr-radka-pochobradska/o-1102

https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/novou-sefkou-socialky-se-stane-radka-pochobradska-ktera-dosud-pracuje-jako-manazer-

Žádáme okamžité odvolání tajemníka města Chrudim, Ing. Františka Chmelíka, neboť máme za to, že jako dozor a kontrolní orgán nad fungováním OSPOD Chrudim zcela selhal. 

https://www.chrudim.eu/ing-frantisek-chmelik/o-1005

https://www.epravo.cz/top/clanky/%20spravni-pravo/postaveni-tajemnika-15611.html

Apelujeme na vedení města Chrudim i vedení pardubického kraje, aby toto protiprávní, nepřijatelné, neakceptovatelné, roky trvající jednání pracovníků OSPOD Chrudim neprodleně zastavili, záležitost důkladně prošetřili a pro aktéry vyvodili patřičný postih. 

ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ MĚSTA CHRUDIM:

https://novinychrudim.cz/2019/03/07/svete-div-se-urednici-mesta-neznaji-svuj-eticky-kodex-nevedi-o-nem-az-na-vyjimky-ani-obcane-chrudimi/

Situaci panující na OSPOD Chrudim vnímáme jako zcela nepřijatelnou a dále neudržitelnou, neboť arogance, ignorace, podjatost, klientelismus, šikana, diskriminace, manipulace a lhaní na půdu OSPOD, jehož povinností a posláním je hájit zájmy a práva dětí a nikoliv vyvolených rodičů, nepatří. 

https://sancedetem.cz/co-se-skryva-pod-organem-socialne-pravni-ochrany-deti

ŽÁDÁME O OKAMŽITOU NÁPRAVU STAVU VĚCÍ! 

STÍŽNOSTI:

Na jednání OSPOD Chrudim, jsou k rukám vedení OSPODU Mgr. Radce Pochobradské i tajemníkovi města Chrudim Ing. Františkovi Chmelíkovi podávány dlouhodobě mnohé stížnosti, které jsou bez toho, aby byly důkladně prozkoumány zamítány. 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ: 

V záležitosti protiprávního jednání je v současné chvíli na Policii ČR podáno několik trestních oznámení. 

VÝZVA POŠKOZENÝM: 

Cítíte-li se jednáním OSPOD poškozeni, neváhejte se k nám přidat.

Kontaktní osoba Karel Kafka: + 420 731 491 848. 

 

PETICE BUDE PŘEDÁNA:
 
PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.hrad.cz/

OMBUDSMANOVI: https://www.ochrance.cz/

SENÁTU PČR: https://www.senat.cz/

PSP ČR: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/rodina-a-ochrana-prav-deti

VEDENÍ MĚSTA CHRUDIM: https://www.chrudim.eu/vismo/telefonni-seznam.asp?p1=1107

VEDENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE: https://www.pardubickykraj.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/5/struktura/vybory/vvvk

EUROOMBUDSMANOVI: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/home

POLICII ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.policie.cz/

 

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY: 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:
 

 

NAŠE DALŠÍ PETICE: 

OSPOD CHRUDIM: 

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_okresniho_statniho_zastupitelstvi_chrudim?fbclid=IwAR38xMgR6PP2HKr7Vl08Sj-uMPfdCcK2ZqWpw8pzd_9nqhAzZplKBmJlBNQ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠÍ FACEBOOKOVÉ SKUPINY: 

OSPOD CHRUDIM

https://www.facebook.com/groups/763261081018609

DĚTI A RODIČE POŠKOZENÍ OSPODY A SOUDY: 

https://www.facebook.com/groups/543345923321477 

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.facebook.com/groups/325408609297877

ČESKÝ NÁROD SOBĚ: 

https://www.facebook.com/groups/154987055862763

 

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat. 

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat. 

 

ZA PODPISY A SDÍLENÍ PETICE VÁM PŘEDEM DĚKUJEME. 

Váš podpis je třeba potvrdit ve zprávě, kterou obdržíte na Váš email. Bez potvrzení podpisu je podpis neplatný. 

Přejeme Vám všem, kteří nám pomáháte podílet se na pozitivní změně, krásný den.

 

Autorka a iniciátorka petice

Jaroslava Ryšková


Jaroslava Ryšková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaroslava Ryšková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...