Děkujeme, odejděte!

Vážený pane prezidente,

 

vážíme si toho, co jste pro lékaře doposud vykonal. 

V souvislosti s probíhajícím protestem lékařů jsme si slibovali jednání, které povede k nastartování skutečných a tolik potřebných reforem zdravotnictví, které jej učiní dlouhodobě udržitelným.  

Váš nedávný vážně míněný návrh na výsluhy lékařům považujeme za naprostý přešlap a plivnutí do tváře většiny členů ČLK. 

Jsme si vědomi toho, že Sekce mladých lékařů spolu s odborovými organizacemi měli jako bod č. 2 požadavek na přijatelné a dlouhodobě udržitelné pracovní podmínky a návrh legislativně ukotvit systém benefitů, jako jsou výsluhy, rehabilitační a lázeňská péče a podmínky pro dřívější odchod do důchodu bez krácení penze. Je velký rozdíl, pokud se s tím pracuje jako s materiálem k další diskusi, než když takový návrh představí prezident ČLK. Lékařskému stavu tím jednoznačně škodíte!

Lékaři nejsou vojáci ani chudáci, aby potřebovali výsluhy. Zbytečně popichujete veřejnost proti zdravotníkům a debatu o skutečných reformách tímto naprosto zabíjíte. 

Tímto Vás žádáme, abyste buďto svůj požadavek na výsluhy veřejně odvolal a učinil navazující kroky, které revokují usnesení XXXVII. sjezdu delegátů ČLK, nebo odstoupil z funkce prezidenta ČLK. 
  
S kolegiálním pozdravem 

 

MUDr. Michal Šotola

primář I.TRN kliniky VFN a 1.LF UK.

MUDr. Michal Šotola    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji MUDr. Michal Šotola svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...