DISKRIMINACE individuálních ubytovacích zařízení – COVID-UBYTOVÁNÍ

Petice za zastavení diskriminace poskytovatelů ubytovacích služeb v individuálních ubytovacích zařízeních na venkově, na farmách, na horách i ve městech.

PETICI MOHOU PODEPSAT UBYTOVATELÉ, KTERÝCH SE DISKRIMINACE TÝKÁ, I VŠICHNI, KDO S TÍMTO POSTUPEM NESOUHLASÍ. 

Ubytovatelé (kteří jste vyřazeni z COVID-Ubytování) vyplňte nám prosím dotazník na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQdpspWrSEx5omKAUGbbJEFIOo9V_aLtY909hct2WEmDqcxQ/viewform

 

I přes to, že poskytování ubytovacích služeb bylo obecně zakázáno ve všech typech ubytovacích zařízení (jak v jarní vlně omezení 2020, tak i nyní), je program COVID-Ubytování určen pouze k podpoře provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení, kteří mají více jak 5 ubytovacích jednotek a zároveň ubytovací služby poskytují ve stavbě ubytovacího zařízení.

Oprávnění žadatelé musí naplňovat vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 2 písm. c) a splňují minimální parametry třídy ubytovacího zařízení, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména dle § 43 a § 44 vyhlášky.

Všichni, kdo legálně poskytují ubytovací služby v rodinných domech, bytových domech, nebo stavbách pro rodinnou rekreaci, jsou z tohoto programu vyřazeni. Takto nastavená pravidla považujeme za VYSOCE DISKRIMINAČNÍ.

Domníváme se, že pokud poskytovatelé ubytovacích služeb jsou registrováni na živnostenském úřadě, platí daně ze svého podnikání, místní poplatky z pobytu, podávají hlášení o ubytovaných cizincích a jejich podnikání bylo vládním nařízením omezeno, zasluhují náhrady bez ohledu na to, zda své služby poskytují v hromadném nebo v individuálním ubytovacím zařízení (tzv. ubytování v soukromí).

Rozhodli jsme se zorganizovat petici, abychom jednak vyjádřili náš nesouhlas s takto nastavenými podmínkami programu COVID-Ubytování a také zjistili, kolika poskytovatelů ubytovacích služeb se týká diskriminační vyřazení z programu COVID-Ubytování. Pomozte nám zlepšit vyjednávací pozici a pokud není vůle z pozice Ministerstva pro místní rozvoj (poskytovatele dotace) zjistit, kolika ubytovatelů se tato diskriminace týká, tak dejme společně dohromady podklady pro jednání.

ŽÁDÁME TÍMTO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ O SPRAVEDLIVÉ NASTAVENÍ PODMÍNEK DOTAČNÍHO TITULU COVID-UBYTOVÁNÍ a zahrnutí všech poskytovatelů ubytovacích služeb ve venkovské turistice, agroturistice, na horách i ve městech podnikajících dle platné legislativy do oprávněných žadatelů o dotaci.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je dobrovolné, nepolitické profesní sdružení s celostátní působností. Od roku 1999 se věnuje problematice ubytování v soukromí, kdy na základě Usnesení vlády ze dne 14. července 1999 č. 717 bylo přijaté opatření k aplikaci doporučujících standardů ubytovacích služeb do praxe. Certifikací ubytování v soukromí byl pověřen Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice, nyní Svaz venkovské turistiky a agroturistiky. Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je členem Asociace soukromého zemědělství ČR a České unie cestovního ruchu.

 


Zdenka Nosková, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s., Jaroslav Šebek Asociace soukromého zemědělství ČR    Kontaktujte autora petice