Petice za výstavbu dětského hřiště na sídlišti Vychovatelna

My, níže podepsaní obyvatelé sídliště Vychovatelna a blízkého okolí, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo vystavěno dětské hřiště s parametry pro děti od narození do předškolního věku.

Toto sídliště si původní obyvatelé postavili v rámci družstevní výstavby sami. Město ani městská část do této oblasti kromě infrastruktury neinvestovalo žádné finanční prostředky. Dlouhodobě zde postrádáme dětské hřiště. V současné době se zde rodí generace dětí, jejichž rodiče se zde po roce 1984, kdy bylo sídliště dostaveno, narodili.

Věříme, že se touto peticí Magistrát hl. m. Prahy a Městská část bude vážně zabývat a najde řešení pro výstavbu nového hřiště, které by mělo obsahovat zařízení (malá skluzavka, houpačky, prolézačka, kolotoč, ohrazené pískoviště s bílým pískem, závěsnou hrazdu s oky pro využití vlastní houpačky pro nejmenší atd.) odpovídající uvedené věkové kategorii dětí doplněné adekvátním počtem laviček a odpadkovým košem. Zároveň žádáme, aby toho hřiště bylo náležitě ohrazeno plotem se vstupním vchodem s možností zavření proti náhodnému vniknutí zvířat.

Nabízí se pozemky p.č.1227/46 (část) nebo p.č.1261/4 vše v k.ú. Libeň, ale možná MHMP ve spolupráci s MČ P8 najdou i jiný vhodný pozemek. Podobná hřiště jsou vystavěna jak na sídlišti Ďáblice (Hrubého, Štíbrova, Kyselova, Střelničná) nebo hřiště Koráb. Všechna tato hřiště jsou však od nás značně vzdálena a naše děti nemají kde si hrát.

Děkujeme za kladné a rychlé vyřízení, domníváme se, že této části Prahy 8, a hlavně jejich dětem, dětské hřiště město dluží.


Ing. Jana Krytinářová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Jana Krytinářová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...