Demonstrace a protesty za lepší klimatickou politiku naší země mají naši podporu: otevřený dopis akademiků vládě České republiky

V posledním roce probíhají v mnoha zemích protesty a demonstrace proti malé aktivitě vlád států v souvislosti se změnou klimatu na Zemi i ohledně neudržitelného využívání přírodních zdrojů. Množí se zprávy o vlnách horka, nedostatku vody, stoupající hladině oceánů, tání ledovců, vymírání rostlinných i živočišných druhů (1–3). Vzrůstají obavy o budoucnost současné podoby života na Zemi i o budoucnost naší civilizace. Jako vzdělanci a odborníci obeznámeni s vědeckou prací se domníváme, že tyto obavy jsou odůvodněné. Současné změny klimatu i biodiverzity na Zemi vážně ohrožují obyvatelnost rozsáhlých území a celosvětově ohrožují vyhlídky na mírový a udržitelný rozvoj současných i příštích generací. Přesto, že zastupujeme rozdílné akademické disciplíny, stojíme za probíhajícími protesty a demonstracemi a tímto otevřeným dopisem vyzýváme vládu naší země k rozhodnějším a efektivnějším krokům proti změnám klimatu a snižování biodiverzity. Připojujeme se k podobné podpoře od akademiků v dalších zemích (4–7) i k výzvě Aliance vědců světa (8). Stanoviska v tomto dokumentu jsou stanoviska jeho signatářů, nikoliv jejich pracovišť.

Expertní vědecká obec se shoduje na tom, že klima se otepluje v důsledku lidské činnosti (9,10). Naše civilizace každoročně vypustí do atmosféry desítky miliard tun skleníkových plynů a tím ovlivňuje jejich přirozený koloběh (11). Navzdory tomu, že vědecká komunita již několik desetiletí varuje před globálním oteplováním způsobeným člověkem (12,13), celosvětově jsou zatím opatření k zastavení nárůstu emisí skleníkových plynů a k řešení ztrát biologické rozmanitosti nedostatečná a neúčinná. Pokud nezasáhneme, tyto změny se budou urychlovat a jejich důsledky budou ještě výraznější. V současné době je průměrná teplota vzduchu vyšší o 1°C než v před-industriální době (14). Podle klimatických modelů a závěrů nezávislého Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) (15,16) nastane při oteplení o více než 1,5°C dramatický nedostatek vody v subtropických oblastech, včetně Středomoří, a velkou část světové populace zasáhnou vlny extrémního horka. Navíc bude stále těžší stoupání teploty zastavit kvůli pozitivním zpětným vazbám, jako je rozmrzání ledovců a půdy bohaté na uhlík v polárních oblastech. Při stávajícím tempu nárůstu emisí se planetární klima do konce století pravděpodobně oteplí o 3-4°C a tropické a subtropické pásy planety se zřejmě stanou pro člověka dlouhodobě neobyvatelnými (17,18).

Pařížská dohoda z roku 2015, kterou ratifikovala i Česká republika, ukládá zemím udržet globální oteplování výrazně pod úrovní 2°C s úsilím omezit oteplování na 1,5°C (19,20). Abychom toho dosáhli, musíme rychle snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout uhlíkové neutrality během 20 až 30 let. Při současné úrovni emisí překročíme oteplení o 1,5°C velice pravděpodobně již do roku 2040 (14).

Na základě doporučení a scénářů ve zprávě panelu IPCC z roku 2018 prosazuje Evropská unie strategii redukci emisí skleníkových plynů alespoň o 40% a vzrůstu podílu obnovitelných zdrojů energie na alespoň 32% do roku 2030 (21) a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Přestože se česká vláda na posledním zasedání EU připojila k závazku uhlíkové neutrality v roce 2050, ještě před několika týdny tyto snahy odmítala (22). Vláda zatím oddaluje ukončení provozu uhelných elektráren (23), přitom ČR má v Evropské unii čtvrté nejvyšší emise na jednoho obyvatele (24). Pro dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky se chystá spoléhat na spornou a drahou jadernou energii. Je potřeba ale také zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, odstranit dotace způsobující poškozování klimatu a prosazovat úspory energie (25). Máme k dispozici technologie, které to mohou umožnit, ale pouze pokud budeme jednat rychle (26,27). Zatímco za posledních 10 let klesly české emise oxidu uhličitého o necelých 10%, podle poslední zprávy OSN potřebujeme nastartovat celosvětový pokles o 7.6% každý rok (28).

Jako akademici, obeznámení s prací s exaktními fakty a současně znepokojení změnou klimatu a vývojem celosvětového stavu životního prostředí, považujeme za svoji společenskou odpovědnost poukázat tímto způsobem na důsledky současné environmentální politiky. Nemůžeme ignorovat přírodní zákony, které zajišťují regulaci klimatu na planetě Zemi. Naše vláda zatím nepřevzala dostatečně svou odpovědnost chránit své občany před narůstající klimatickou změnou (29). Očekávané závažné změny klimatu se budou dít za života našich dětí, v některých částech světa se dějí už nyní (30). Chápeme proto obavy mladých lidí o jejich budoucnost. Občané státu mají právo a povinnost upozorňovat vládu na její odpovědnost nenásilnými způsoby, včetně demonstrací a stávek.

Pouze pokud budeme jednat rychle a důsledně, máme šanci omezit globální oteplování, zachovat příznivé podmínky života na Zemi, zamezit masovému vymírání druhů a připravit budoucnost srovnatelnou s naší i příštím generacím. Je potřeba také zvýšit povědomí obyvatel naší republiky o klimatické změně a její souvislosti s činností člověka. Mnoho organizací v České Republice pracuje na tom, aby se pravda o ekologické krizi stala společenským tématem. Upozorňují na to organizátoři a účastníci klimatických stávek a demonstrací. Mají náš respekt a naší plnou podporu.

Mgr. Kamil Vlček, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., neurovědec
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, etolog
Mgr. Alexander Ač, PhD, Ústav výzkumu globální změny, v.v.i., ekolog
Mgr. Adam Eckhardt, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., biochemik


Citace:
1. Radomír Dohnal. Ledovce tají. A Asii to bude nejspíš hodně bolet [Internet]. Ekolist.cz. [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ledovce-taji.v-asii-to-bude-nejspis-hodne-bolet
2. Laybourn-Langton L. Už nezažíváme klimatickou změnu, ale ekologický kolaps [Internet]. A2larm. 2019 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2019/02/uz-nezazivame-klimatickou-zmenu-ale-ekologicky-kolaps/
3. Carrington D. Extreme sea level events ‘will hit once a year by 2050’. The Guardian [Internet]. 25. září 2019 [citován 2. listopad 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/25/extreme-sea-level-events-will-hit-once-a-year-by-2050
4. Warren M. Thousands of scientists are backing the kids striking for climate change. Nature [Internet]. 14. březen 2019 [citován 29. říjen 2019];567:291–2. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/d41586-019-00861-z
5. Statement of scientists and scholars concerning the protests for more climate protection [Internet]. Scientists 4 Future. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.scientists4future.org/stellungnahme/statement-text/
6. „We declare our support for Extinction Rebellion": an open letter from Australia’s academics. The Guardian [Internet]. 19. září 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/science/2019/sep/20/we-declare-our-support-for-extinction-rebellion-an-open-letter-from-australias-academics
7. School climate strike children’s brave stand has our support | Letter. The Guardian [Internet]. 13. únor 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/13/school-climate-strike-childrens-brave-stand-has-our-support
8. Ripple WJ, Wolf C, Newsome TM, Barnard P, Moomaw WR. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. BioScience [Internet]. [citován 13. listopad 2019]; Dostupné z: https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806
9. The 97% consensus on global warming [Internet]. Skeptical Science. [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-basic.htm
10. Climate Science Special Report, Chapter 3: Detection and Attribution of Climate Change [Internet]. U.S. Global Change Research Program; 2017 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://science2017.globalchange.gov/chapter/3/
11. Michon Scott, Rebecca Lindsey. Which emits more carbon dioxide: volcanoes or human activities? | NOAA Climate.gov [Internet]. Climate.gov. 2016 [citován 16. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/which-emits-more-carbon-dioxide-volcanoes-or-human-activities
12. National Research Council. Energy and Climate: Studies in Geophysics [Internet]. Washington, DC: The National Academies Press; 1977 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.nap.edu/catalog/12024/energy-and-climate-studies-in-geophysics
13. History com Editors. Climate Change History [Internet]. HISTORY. 2017 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.history.com/topics/natural-disasters-and-environment/history-of-climate-change
14. Anna Kárníková, Kateřina Davidová. Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C [Internet]. Centrum pro dopravu a energetiku; 2018. Dostupné z: https://cde.ecn.cz/uploads/ipcc_infolist_web_2.pdf
15. Hoegh-Guldberg O, Jacob D, Taylor M, Bolaños TG, Bindi M, Brown S, et al. The human imperative of stabilizing global climate change at 1.5°C. Science [Internet]. 20. září 2019 [citován 2. listopad 2019];365(6459). Dostupné z: https://science.sciencemag.org/content/365/6459/eaaw6974
16. IPCC. Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Internet]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland; 2018 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
17. Vince G. The heat is on over the climate crisis. Only radical measures will work. The Guardian [Internet]. 18. květen 2019 [citován 2. listopad 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/may/18/climate-crisis-heat-is-on-global-heating-four-degrees-2100-change-way-we-live
18. Schellnhuber HJ. Vše, co teď bereme jako samozřejmost, bude minulostí. Týdeník Respekt [Internet]. 25. duben 2019 [citován 2. listopad 2019];2019(16). Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2019/16/klima-vstupujeme-do-temneho-veku
19. Schellnhuber HJ, Rahmstorf S, Winkelmann R. Why the right climate target was agreed in Paris. Nature Climate Change [Internet]. 23. červen 2016 [citován 2. listopad 2019];6:649–53. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/nclimate3013
20. The Paris Agreement | UNFCCC [Internet]. 2015 [citován 3. listopad 2019]. Dostupné z: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
21. Climate change and you [Internet]. Climate Action - European Commission. 2016 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en
22. Rankin J. Central European countries block EU moves towards 2050 zero carbon goal. The Guardian [Internet]. 20. červen 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/20/eu-leaders-to-spar-over-zero-carbon-pledge-for-2050
23. Jan Freidinger. Ne, pane premiére! Pařížskou dohodu skutečně neplníme [Internet]. Greenpeace Česká republika. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.greenpeace.org/czech/clanek/4520/ne-pane-premiere-parizskou-dohodu-skutecne-neplnime
24. ČR má v EU nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele [Internet]. Ekolist.cz. [citován 16. listopad 2019]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-ma-v-eu-nadprumerne-emise-sklenikovych-plynu-na-obyvatele
25. Václav Hořejší. Díky moderní vědě by klimatické problémy mělo být možné vyřešit | Téma [Internet]. Česká pozice. 2019 [citován 18. listopad 2019]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/diky-moderni-vede-by-klimaticke-problemy-melo-byt-mozne-vyresit.A190820_184648_pozice-tema_lube
26. 2021: znovunastartování obnovitelných zdrojů v ČR? [Internet]. Komora obnovitelných zdrojů energie. 2018 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.komoraoze.cz/?fullpage=1&clanek=125
27. Ministerstvo průmyslu v klimaticko-energetickém plánu ignoruje potenciál obnovitelných zdrojů, průmyslu i obcí. A paroduje veřejnou konzultaci [Internet]. Hnutí DUHA. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-v-klimaticko-energetickem-planu-ignoruje-potencial-obnovitelnych
28. United Nations Environment Programme. Emissions Gap Report 2019 [Internet]. UNEP, Nairobi. 2019 [citován 19. prosinec 2019]. Dostupné z: https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/
29. Barbora Chaloupková, Viktor Daněk. Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok 2050?‘ Evropská média zaujal Babišův výrok o emisích [Internet]. iROZHLAS. [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/andrej-babis-ochrana-zivotniho-prostredi-summit-eu-emise-zavery-prohlaseni_1906212107_cha
30. Tim McDonnell. Climate change creates a new migration crisis for Bangladesh [Internet]. National Geographic. 2019 [citován 18. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/climate-change-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans/


Mgr. Kamil Vlček, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.,    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Kamil Vlček, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.,, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.