Petice za demokratické vedení města Prostějova

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice

vyjadřujeme zásadní nesouhlas s vytvořením koalice, která do Rady města Prostějova přivádí zástupce Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), a to právě v okamžiku, kdy si česká demokracie připomíná dvacet pět let od pádu zločinného komunistického režimu. Znepokojuje nás fakt, že město povede strana, která stále nosí ve svém názvu odkaz k tomuto režimu a navíc v Prostějově do čela města vysílá stejné lidi, kteří se na řízení města v čelných pozicích podíleli již v nedemokratickém období před rokem 1989. Vytvoření koalice s komunisty za těchto podmínek považujeme za nepřijatelné pošlapání prostějovské demokratické tradice.

 

Vyzýváme proto představitele uskupení, která koalici s KSČM vytvořila a otevřela jí cestu k moci na prostějovské radnici, aby od spolupráce s komunisty ustoupili a vytvořili koalici s demokratickými stranami.


Tomáš Blumenstein, Petr Sokol, Pavel Vavrouch, Petr Kousal, Hana Naiclerová, Jan Navrátil, Aleš Maty    Kontaktujte autora petice