Demise Andreje Babiše

My, níže podepsaní občané České republiky, požadujeme okamžitou demisi premiéra Andreje Babiše z následujících důvodů:

  1. Současná vyhrocená situace kolem jeho osoby po obnovení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo a ve věci auditů Evropské komise, jeho někdejšího majetku a dalších kauz je nadále neúnosná a vrhá velmi špatné světlo na státní správu ve vnitřní politice a na Českou republiku v politice mezinárodní.
  2. Za současné situace ve věci auditů Evropské komise, které se vztahují k někdejšímu majetku, který je nyní ve svěřenských fondech, není zřejmé, jaký postoj bude Andrej Babiš zastávat. Jako obmyšlený je stále zainteresovaný na majetku koncernu Agrofert, jako premiér však musí zastávat zájmy ČR a přijmout doporučená opatření Evropské komise pro zachování spolupráce ČR a EU. Z této pozice má dohlédnout na řádné splnění požadavků auditu. Z dosavadního jednání Andreje Babiš a odmítání závěrů auditní zprávy je ale zřejmé, že zastává více svůj soukromý zájem než zájem veřejný.
  3. Z dosavadního průběhu trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo je patrné, že Andrej Babiš byl jedním ze dvou, kdo činili od začátku až do konce buďto s vědomím zneužití právního systému, nebo se jednalo "pouze" o neúmyslné jednání z neznalosti možných důsledků. Ať jde o variantu vysoce nemorálního jednání (případně trestního jednání, pokud se prokáže), nebo jde o variantu fatální neznalosti dotačního systému, obojí vylučuje Andreje Babiše z výkonu funkce premiéra ČR.
  4. Ve vyspělých a tradičních demokraciích úřední osoby rezignují na svůj post již v okamžiku, kdy hrozí, že dopady jejich osobních kauz přesáhnou významně osobní rámec, hrozí finančními a jinými postihy a sankcemi vůči většímu celku nebo pokud dochází k extrémní polarizaci společnosti a nenávistným projevům mezi různými tábory.
  5. Andrej Babiš vytváří kult osobnosti, čehož důkazem je zejména to, že odmítá za jakkoliv vážné situace opustit v současnosti vykonávanou funkci premiéra ČR. Andrej Babiš se v reakcích na krizi kolem něj pozicuje role oběti, svým PR se ale zároveň situuje do pozice hlavního ochránce a řešitele zájmu obyčejných lidí, vždy- a všudepřítomného "superhrdiny".
  6. Babišův kult osobnosti má však mnohem větší dopady v pokřivování skutečných hodnot demokracie. Vytváří dojem, že nejvyšší hodnotou je autorita jedince a že hledání jemu rovného v české společnosti nemá a nebude mít úspěch, dokud Andrej Babiš bude na politickém výsluní. Česká společnost nemůže najít konkurenta Andreji Babišovi, protože nehledá ještě tvrdší autoritu než je on. Autoritu bez zájmu o diskuzi s oponenty. Autoritu vyžadující poslušné akceptování všeho, co se řekne. Česká společnost hledá a nachází, že nejvyššími hodnotami demokracie jsou dialog, spolupráce lidí, konsenzus a kompromis.
  7. Česká společnost dává svým angažováním Andreji Babišovi jasně najevo, že nehledá jiného "superhrdinu", nýbrž hledá cesty ke společnému řešení problémů pomocí jednotlivců. Jednotlivci přijímají svůj díl odpovědnosti a organizují různé spolky na bázi hierarchického uspořádání, kde každý jedinec zastává důležitou roli a osoby na vrcholu těchto hierarchických uskupení pouze dohlíží na organizaci jako takovou a na to, aby byl slyšen každý hlas. Lídři uskupení si nenárokují právo veta ani absolutní pravdu. Centralizaci pravomocí v rukou jedince považují za rizikový a překonaný model.
  8. Nepochybně kvůli Andreji Babišovi se v České republice opakovaně pořádají statisícové demonstrace společenský odpovědných občanů, kteří odmítají přijmout nepřehledný a neuspokojivý stav kolem osoby premiéra. Andrej Babiš odmítá se zástupci společensky uvědomělých občanů diskutovat, přehlíží tyto varovné projevy společnosti a demonstrující občany prakticky označuje za podřadné, nehodné diskuze.
  9. Nezávisle organizace vyzývají k demisi premiéra Andreje Babiše. Mezi těmito organizacemi je např. Transparency International. O základní kameny a pilíře demokracie v Česku mají obavy i další, vzniklo např. Občanské provolání k 17. listopadu.
  10. V historii novodobé České republiky nebyla situace, kdy by takové množství současných či po sobě jdoucích kauz jedné politicky významné osoby naše společnost či politická reprezentace dlouhodobě tolerovala. Není možné nadále fungovat s vysvětlením, že všechno je jen výmysl, lež a konstrukce opozice a že nic z toho se nezakládá na pravdě a skutečnosti.Filip Valder    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Filip Valder, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...