Děkujeme! Podpora policii ČR v boji proti extremismu v mešitách.

Touto peticí vyjadřujeme podporu Policii ČR a dalším orgánů ČR v jejich poslání chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a bránit trestné činnosti. Česká republika je postavena na principech demokracie, plurality, lidských práv a svobod pro všechny své obyvatele.

1) Máme důvěru v právní systém České republiky, hodnocení přiměřenosti zásahu je v kompetenci příslušných orgánů. Odmítáme jakékoliv vnější zasahování do nezávislosti policie pod zástěrkou náboženských svobod. Považujeme tato obvinění za účelová a za projev pocitu nadřazenosti nad českými zákony a za vynucování si zvláštního postavení nad ostatními obyvateli České republiky.

2) Zásah v prostorách Islámské nadace v Opletalově ulici byl podle nás přiměřený i obecně známým skutečnostem: 1. 1. 2014 zemřel palestinský diplomat při manipulaci s bombou, další zbraně a výbušniny byly nalezeny v budově. V roce 2011 policie odhalila v Praze skupinu zajišťující falešné doklady, zbraně a výbušniny pro čečenské teroristy. Modlitebna v Opletalově ulici je známá i mezi muslimy jako místo, kde se schází, kromě bezúhonných věřících i kriminální živly z Václavského náměstí a profesionální bojovníci z Kavkazu.

3) Pevně věříme, že policie musela mít důvod, aby provedla zásah proti Ústředí muslimských obcí v takovémto rozsahu a právě v této podobě. Při zásahu nebyl nikdo zraněn, nedošlo ke škodám na majetku. Ženy a děti policie propustila okamžitě, následně nechala bez zadržení odejít diplomaty. Žádné dostupné informace nenaznačují, že se zadrženým stalo něco více, než kontrola dokladů.

4 ) My, demokraticky myslící občané ČR různé politické orientace, vyznání a různých národností, společně odmítáme především všechny formy rasismu, nadřazování náboženských předpisů nad zákony naší země, indoktrinaci dětí, omezování práv žen, tělesné tresty, tresty mrzačením, vraždy ze cti, vraždy za odpadlictví a takzvané urážky víry a další podobně primitivní projevy, které odporují Listině základních práv a svobod a které nepatří do naší zeměpisné polohy ani do naší doby.

Žádáme policii, ostatní orgány činné v trestním řízení i naše zastupitelské orgány, aby se ve své práci pro ochranu demokracie nenechali ovlivňovat stížnostmi těch, kdo zákony nehodlají dodržovat. Naše zákony musí platit pro všechny stejně!


Ivan Běhounek    Kontaktujte autora petice