Dejte důvěru pacientům - umožnění s Informovaným souhlasem podání léku Plaquenil s Azitromycinem širšímu okruhu pacientů s Coronavirem

My, níže podepsaní,bychom uvítali možnost zvolit si pro pacienta po dohodě s lékařem možnost léčby lékem Plaquenil v kombinaci s Azitromycinem na základě Informovaného souhlasu pacienta. Ocenujeme snahu vlády o zprostředkování léčby lékem Remdesvir pro nejtěžší případy i iniciativu ohledně výzkumů a dodávky dalších léčebných přípravků( především úsilí o zajištění dodávky nadějného a šetrného Favipiraviru z Japonska ). 

Lěk Plaquenill, z řady antimalarik, užívaný i pro léčbu revmatoidní artritidy a lupusu, dle sdělení paní primářky z infekční kliniky Na Bulovce, začal být  nyní ( 30.3.denik.cz) podáván u  2/3 ze  cca 50 hospitalizovaných pacientů. Podmínkou je , že musejí pacienti mít kromě Coronaviru i další přidruženou diagnosu či seniorský věk.

Vzhledem k určité toxiticitě při vyšších dávkách a dlouhodobějším užívání jsme v možnost  podání léku právě u  této cílové skupině ani nedoufali. Přesto došlo k vyhodnocení ze strany medicínského týmu, že zisky z lěčby mohou převážit nad možnými riziky a léčba, která může představovat značnou úlevu u řady pacientů s Coronavirem  byla nasazena.

Výzkumy ukazují , že např. skupina 6 pacientů z  výzkumu  Fakultního nemocničního ustavu Mediteranee přestala vylučovat po léčbě Plaquenilem v kombinaci s Azitromycinem  virus již po 5 dnech léčby a testovaní na Coronavirus bylo u nich negativní.  Další výzkumy přinášejí podobné i když ne 100% úspěšné výsledky jako v případě tohoto výzkumu.

Umožnění léčby širšímu  spektru osob i mladšího věku s méně závažnými příznaky by mohlo představovat výrazné snížení infekčnosti v populaci  zkrácením doby vylučování viru a přinést celkové zlepšení nepříznivého stavu v souvislosti s Coronavirem i  u   pacientů bez přímé potřeby plicní ventilace. Též zahraniční zkušennosti ukazují výhodnost  nasazení Plaquenilu s Azitromycinem v dřívejším stadiu nemoci .

Chtěli bychom uvést , že  v rámci cestovní medicíny bývá předepisován  lék Plaquenil lidem cestujícím do oblastí s možným  výskytem malárie též bez souběžné kontroly pacienta při jeho  užívání. Jeho výrobní cena je velmi nízká- cca 240 Kč, lék má všechny klinické testy a je možné ho začít vyrábět v potřebném množství.

V tomto směru bychom rádi podpořili svým hlasem  jeho rozšíření  do místních nemocnic na lůžka vyhrazená pro ošetřování seniorů , kde by jim mohl být podáván pod přímým lékařským dohledem a též jeho vyyužití  pro mladší a střední  věkovou skupinu bez předchozího zavážnějšího onemocnění pod kontrolou např. praktického lékaře po telefonu v domácím lěčení .

Jsme si vědomi toho, že využití léku pro jiný účel než byl původně určen je určitý schvalovací a legislativní proces , který by mohl usnadnit právě  Informovaný souhlas pacienta s léčbou.

K současnému dni (1.4.) zemřelo na Coronavirus  v Česke republice 39 osob, někteří v domácím ošetření či v domovech pro seniory.  K naprosté většině z nich se vzhledem k podávání léku v současnosti  jen na vybraných pracovištích včas tato  léčebná možnost nedostala..

Přetrvávající nedostupnost léku může vést k dalším negativním důsledku jako obchodování s léky na černém trhu, jeho shromaždování a překupnictví atd.

Chtěli bychom požádat  o zajištění dostupnosti léku Plaquenil v kombinaci s  Azitromycinem pro každého pacienta, který by ho mohl užívat. Budme příkladem Itálii a dalším zemím právě v rychlé odezvě  na pokroky medicííny a snižme možnost  šíření Coronaviru  včasnou a učinnou léčbou !

 

covid5.jpg

 


Zuzana Finková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Zuzana Finková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...