Clash of the Stars: Odebrání Tadeáše Veselého

Vážené vedení organizace Clash of the Stars,

My, níže podepsaní fanoušci a podporovatelé vaší organizace, bychom rádi vyjádřili své hluboké zklamání a nespokojenost s jednáním Tadeáše Veselého během zápasu dne 22.6. Jako věrní fanoušci platíme za lístky a předplatné, abychom byli svědky kvalitních, bizárních a sportovních výkonů a opravdových zápasů, nikoliv aby nám byla předložena fraška, jakou předvedl pan Veselý.

Tadeáš Veselý, dle interních informací, před zápasem užil nelegální látky, což vedlo k jeho zcela neprofesionálnímu a neetickému chování. Jeho rozhodnutí ukončit zápas po jedné sekundě a následné vysmívání se fanouškům za získané peníze je nepřijatelné a v rozporu s hodnotami, které by měla organizace Clash of the Stars zastávat.

Tímto žádáme následující opatření:

1. Odebrání finanční odměny Tadeáši Veselému za daný zápas.

2. Trvalé vyloučení Tadeáše Veselého z organizace Clash of the Stars, aby se již nikdy nemohl účastnit žádného zápasu či akce pod vaší záštitou.

Tato opatření jsou nezbytná k tomu, aby byla zachována integrita a důvěra ve vaši organizaci. Věříme, že přijmete naše obavy vážně a učiníte kroky k zajištění toho, že se podobná situace nebude opakovat.

Děkujeme za vaši pozornost a očekáváme vaši odpověď a akci v nejbližší možné době.

S úctou, níže podepsání fanoušci.


Mikl Dominik    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mikl Dominik bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...