Svolání Rady ČJF a nové projednání Sazebníku poplatků

My, řádní členové České jezdecké fedrerace nespokojení se způsobem projednání a obsahem nového sazebníku poplatků platného od 1.1.2023 tímto žádáme prezidenta ČJF aby dle Stanov CJF 10.5.1 neprodleně svolal jednání Rady ČJF aby tento orgán znovu projednal Sazebník poplatků, který nebude poškozovat ČJF a nebude příčinou odchodu mnoha členů z řad ČJF.


Tomáš Tesárek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Tesárek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO







Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...