Zpřísnění chovných podmínek Retrieverů

dlk2.jpg

 

 

 

 

 

My, níže podepsaní členové klubů sdružujících zájemce o chov plemen retrieverů, žádáme o zpřísnění chovných podmínek.

V současné době je ze zdravotního hlediska k uchovnění požadován v Retriever Klubu ČR rentgen na DKK s výsledkem do stupně 2/2 a rentgen na DLK, který má pouze informativní charakter a nemá vliv na zařazení do chovu bez ohledu na zjištěný výsledek DLK. V Klubu chovatelů loveckých slídičů pak rentgen na dysplazii loketních kloubů není požadován vůbec.


Přikládáme vyjádření Britského kennel clubu k tomuto problému:

Dysplazie loketního kloubu – revidované doporučení chovatelských opatření BVA (British Veterinary Association) a Kennel Clubu

Kennel Club by rád upozornil chovatele na změnu v doporučení chovatelských opatření ohledně dysplazie loketního kloubu, jež vydala Britská veterinární asociace. Původně BVA doporučovala využívat v chovu pouze jedince vyhodnocené jako DLK 0/0 až DLK 1/1. Mělo se za to, že stupeň 1 představuje pouze relativně malé poškození kloubu. Nicméně, opakované snímky v časovém odstupu jednoznačně prokázaly, že u většiny psů původně hodnocených jako DLK 1 se časem rozvinuly zřetelné známky artrozy.
Proto, revidované chovatelské doporučení BVA je takovéto:
Všem chovatelům, kteří si přejí snížit riziko výskytu dysplazie loketních kloubů u svých odchovů, důrazně doporučujeme využívat k chovu pouze zvířata (psy i feny) hodnocené jako DLK 0/0.
Psi hodnocení stupněm dysplazie 2 nebo 3 již vykazují jasné známky osteoartrozy vyvolané loketní dysplazií, primární poškození může, ale nemusí být přitom viditelné. Psi s loketní dysplazií stupně 1 vykazují mírné známky začínající osteoartrozy, která je však též důsledkem loketní dysplazie.
Hodnocení stupně dysplazie dle IEWG (International Elbow Working Group):
Stupeň 0 – radiologicky normální loketní kloub
Stupeň 1 – na snímku nejsou viditelné žádné primární léze, ale je patná sekundární osteoartroza do hloubky 2 mm kdekoliv kolem loketního kloubu
Stupeň 2 – na snímku je viditelná primální léze, zatím bez viditelné artrozy NEBO primární léze není viditelná, je však patrná osteoartroza o hloubce 2 – 5 mm.
Stupeň 3 – na snímku je patrná primární léze včetně projevů artrozy NEBO primární léze není viditelná, je však patrná osteoartroza o hloubce nad 5 mm.

Poznámka: Loketní kloub spojuje tři kosti – kost pažní (humerus) a kost vřetenní a loketní (radius a ulna). Pod pojmem DLK se skrývají ve skutečnosti čtyři různé defekty, postihující loketní kloub. Jsou to OCD (Osteochondrosis dissecans), FCP (Fragmented coronoid process), UAP (Ununited anconeal process) a INC (Incongruity of elbow joint). Zdaleka ne vždy jsou však tyto praskliny (primární léze) na rtg snímku patrné, vidět není ani chrupavka. Důsledkem však je vznik artrozy, která má tendenci s věkem progradovat a podle pokročilosti artrozy je většinou určován i stupeň. Proto je možné, aby zvíře v roce věku hodnocené 0/1 skončilo ve čtyřech letech s těžkou DLK stupně 3.


Dysplazie loketního kloubu je u nás bohužel nezaslouženě podceňovaným problémem. V okolních zemích je výskyt DLK (u labradorů) cca 10 - 15 %, u nás zatím statistická data chybí. Vzhledem k tomu, že chovné linie u nás a v ostatních státech Evropy jsou velmi podobné, lze předpokládat obdobné procento výskytu. Dědičnost DLK byla jednoznačně prokázána, jejím důsledkem je postupný rozvoj artrózy a s tím spojené bolestivosti. Důsledky pro postižené zvíře bývají závažnější než u DKK, přední končetiny nesou až 2/3 váhy zvířete. Chovatelsky jde o velmi úporný problém, který není snadné z chovu odstranit. Dědičnost je složitá, podmíněná několika geny, s vysokou dědivostí (77% u psů, 45% u fen), genetický test bohužel neexistuje.

Vzhledem k problematice vysoké dědičnosti DLK požadujeme zpřísnění chovných podmínek u všech plemen retrieverů, a to o povinné vyšetření DLK s možností uchovnění pouze negativních jedinců, tedy se stupněm DLK 0/0.

Děkujeme za vstřícnost a doufáme, že společně zlepšíme zdraví našich milovaných psů.

členové RK CZ a KCHLS, milovníci retrieverů


Jana Taubrová    Kontaktujte autora petice