Chceme změnu - ZŠ Víchová nad Jizerou

My rodiče a lidé, kteří se zajímáme o chod Základní školy ve Víchové nad Jizerou, žádáme Školskou radu a zřizovatele školy, aby se co nejdříve začali zabývat situací na Základní škole ve Víchové nad Jizerou. Na tuto situaci poukazujeme již několik let.

Jaké zásadní problémy na naší škole vidíme:

Chování paní ředitelky Sojkové k dětem jako např. vyžadování ničím nepodložených a nesmyslných příkazů, zbytečné stresování dětí, snižování sebevědomí dětí, nepřiměřené tresty, neobjektivní hodnocení.

Dlouhodobě špatné personální obsazení školy - nekvalifikovaní pedagogové s praxí mimo obor, zaměstnávání příbuzných ředitelky školy, vysoká fluktuace pedagogů.

Obsazení místa ve Školské radě příbuzným paní ředitelky. Toto považujeme za velmi závažný střet zájmů.

Nezvládnutá online výuka a velmi špatné zapojení moderních technologií do výuky, absence moderních inovací ve výuce. Jako příklad můžeme uvést to, že online výuka byla spuštěna až po intervenci na vedení obce a na několikerý dotaz na paní ředitelku, proč se nekoná výuka on line způsobem.

Neustále se snižující počet žáků naší školy, nezájem paní ředitelky řešit tuto situaci.

Na výše popsané a další problémy poukazujeme již řadu let. Naposledy se situace vyhrotila na shromáždění svolaném ředitelkou školy, kde byla verbálně napadena zástupce rodičů ze školské rady učitelem školy bez pedagogického vzdělání a praxe. Jeho jednání jen potvrzuje v jak špatné situaci se celá škola nachází. Této schůzky se většina nespokojených rodičů nezúčastnila, protože již nechceme dále diskutovat nad problémy naší školy se současným vedením školy, chceme změnu, která vyřeší všechny výše popsané problémy. Chceme moderní vzdělávací instituci, která nabídne dětem férový přístup, kvalitní vzdělání a bohatou mimoškolní činnost.

 

 

 

 


Rodiče ZŠ Víchová nad Jizerou    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Rodiče ZŠ Víchová nad Jizerou svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...