Chceme navrátit prestiž Střední školy designu a módy v Prostějově

My, studenti, rodiče studentů, absolventi a přátelé Střední školy designu a módy v Prostějově jsme v posledních dvou letech svědky hlubokého úpadku školy, která postupně, přitom nezadržitelně, ztrácí  dlouho budovanou pověst prestižní instituce. 

 

Atmosféra ve škole je poslední roky napjatá k nevydržení. Tvůrčí a inspirativní prostředí, které bylo se školou vždy spojeno, mizí. Nahrazuje ho klima plné nedůvěry, nervozity a strachu. Významní pedagogové odcházejí. Každý den my sami na vlastní kůži pociťujeme, jak se zhoršuje kvalita výuky. Organizace opakovaných voleb našich zástupců do školské rady jen dokázala, jaký význam ředitelka školy přikládá spolupráci s rodiči a žáky. Naše obavy a připomínky nejsou ze strany ředitelky školy nijak reflektovány. 

Inspekční zpráva ČŠI z června tohoto roku naše přesvědčení potvrzuje: “Došlo ke zhoršení kvality řízení školy; řízení školy vykazuje výrazné nedostatky; vedení nevytváří žádoucí předpoklady k budování vhodného školního prostředí a celkově respektujících a pozitivních vztahů; nespolupracuje s pedagogickou radou a metodickými orgány, nevěnuje pozornost jejich podnětům ” a další.

 

Chceme zpět školu, kde se budeme cítit dobře, kam budeme rádi chodit, která nás bude rozvíjet, školu plnou kvalitních odborníků, kterých si můžeme vážit - alespoň takovou, jakou si někteří z nás stále ještě pamatují. 

 

Dozvěděli jsme se, že ředitelka školy byla zřizovatelem vyzvána k tomu, aby se sama vzdala funkce. Věříme, že bude schopna alespoň v tuto chvíli upřímné sebereflexe a z funkce odstoupí dobrovolně. Nestane-li se tak, pokorně vyzýváme zřizovatele, aby ředitelku Střední školy designu a módy odvolal a dal nám studentům šanci se znovu svobodně nadechnout.


Rodiče a studenti SŠDAM    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Rodiče a studenti SŠDAM bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...