Chceme lepší ČSSD!

Poprvé od svého obnovení v 90. letech není ČSSD a s ní ani žádný levicově demokratický proud zastoupený v Poslanecké sněmovně. Děje se tak v krizové době - ochromování funkcí státu, postupující klimatické krizi a rozštěpené společnosti.

Volební výsledek strany má řadu důvodů - od těch, které můžeme ovlivnit jen omezeně jako jsou posuny v politicko-stranickém spektru, po chyby, kterých se sociální demokracie v uplynulých letech dopustila. Mezi ně patří i to, že se vedení strany nesoustředilo na práci dovnitř strany, dialog se straníky a straničkami a došlo k postupnému odtržení stranického vedení od členské základny. Vnitřnímu životu strany a jejímu obrazu navenek neprospěla ani volební strategie jejího vedení - konkrétně snaha štěpit stranu po konzervativní a liberální linii, která byla spíše než ideovým konfliktem mocenskou taktikou jedné homogenní skupiny jak ovládnout vedení strany. Navíc je zřejmé, že sociální demokracie byla nejsilnější stranou právě v dobách své největší ideové rozkročenosti, když ji byla schopna kultivovaně zvládat. K většímu ideovému rozkročení vybízí i analýzy přesunů voličské podpory.

Strategie současného vedení neuspěla, stranu čeká rozhodování o dalším směřování a náročný proces obrody, jejíž úspěch není zaručen. K takovému procesu obrody je potřeba vytvořit předpoklady. Požadujeme proto následující:

 • Na jednání Předsednictva ČSSD dne 25. října musí odpovědnost za výsledek voleb vyvodit celé vedení strany a odstoupit ze svých funkcí.
 • Je třeba ihned zahájit přípravu mimořádného sjezdu, kde bude zvoleno vedení se silným mandátem pro obrodu strany.
 • Sjezd musí dát příležitost novému vedení získat co nejreprezentativnější mandát, je třeba proto nově zvolit delegáty a delegátky a to klíčem maximálně 1:4.
 • Připravit takový sjezd bude náročné, ale proveditelné. Nesmí být formalistickou rutinou, ale svátkem naší strany, příležitostí pro setkání a diskusi, vícedenní s dostatkem prostoru pro výměnu názorů a osobní setkání straníků a straniček. Účast na sjezdu bude výrazem zájmu o život strany, proto jsme připraveni se na něj složit - každý podle svých možností, včetně solidární podpory těm, kteří by si sjezdový poplatek nemohli dovolit.
 • Tento sjezd musí připravit důvěryhodní administrátoři, osobnosti strany s nezpochybnitelným kreditem a znalostí strany, kteří získají pověření plnou mocí od stávajících statutárních zástupců strany.
 • Ze sjezdu vzejde vedení se silným mandátem, které povede stranu v krizovém dvouletém období, které bude rozhodovat o další trajektorii naší strany. Považujeme za nevyhnutelné, aby nové vedení usilovalo o své zvolení mj. s těmito závazky:
  • Vyhodnotit, kde a v jakém směru se sociální demokracii v uplynulém období dařilo (od místní po celostátní úroveň) a jak to využít do budoucna.
  • Vyjasnit ideově-hodnotovou a programovou orientaci strany v podmínkách mimoparlamentní opozice.
  • Zavést přímou volbu stranických funkcionářů všemi členy.
  • Zavést rozhodování o kandidátkách všemi členy.
  • Obnovit spolkový život strany a rozvíjet dobrovolnictví.
  • Nastavit pravidelný dialog vedení strany se členy a členkami.
  • Zavést povinnost rozhodovat o klíčových problémech stranickým referendem, které může být vyvoláno členstvem.

Sociální demokracie jako politický směr založený na určitých hodnotách nemůže zaniknout. ČSSD ano. Naše strana je ale stále nejlépe vybaveným subjektem pro prosazování myšlenek, které zlepšují náš svět už více než po sto let. Proto má smysl pro tyto myšlenky získávat širokou veřejnost, má smysl zápasit o její přežití a získání podpory pro další prosazování sociálně-demokratických myšlenek. ČSSD musí být lepší, nebo nebude žádná.

Platforma Lepší ČSSD je možná a Mladí sociální demokraté


Jakub Štědroň, mluvčí Platformy Lepší ČSSD je možná (www.lepsicssd.cz)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jakub Štědroň, mluvčí Platformy Lepší ČSSD je možná (www.lepsicssd.cz) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...