Chceme konečně cestu v Novém Habří!

My, níže podepsaní občané, žádáme vedení obce Velké Popovice o dobudování dešťové kanalizace a asfaltové komunikace v části Nové Habří. Komunikace je často v nesjízdném stavu a výrazne omezuje kvalitu života místních obyvatel.

Prohlašujeme, že vlastníci stavebních parcel v Novém Habří už v roce 2005 splnili veškeré podmínky uložené zastupitelstvem obce pro dobudování komunikace. Místní občané vybudovali na vlastní náklady veškeré inženýrske síte, včetně zpevněné komunikace. Ta byla předáná obci v roce 2006, společně s projektem a platným stavebním povolením na realizaci asfaltového povrchu. Obec už v roce 2013 zařadila vybudování dešťové kanalizace do rozpočtového výhledu obce. V dalších letech byla doprojektována dešťová kanalizace a stavební povolení nabylo platnost.

Vše je tedy připravené ke stavbě a my vyzýváme vedení obce k vypsání výběrového řízení na dodavatele a započetí stavby na jaře 2020.

Nove_Habri_11.jpg

 


Nové Habří, z.s.    Kontaktujte autora petice