Chceme aby Jana Peterková přestala šířit lži o Coronaviru!

Bojujeme proti lžím pí. Peterkové !!!!


Stop lžím Zítka ,Peterkové a Sharka !    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Stop lžím Zítka ,Peterkové a Sharka ! svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...