Zařaďte černé pálenice na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury Zlínského kraje

My, níže podepsaní, žádáme Radu Zlínského kraje, aby zařadila domácí ilegální pálení lihovin na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury Zlínského kraje (dále jen seznam) v souladu s nominačním formulářem, který je přílohou této petice.

Vyplněný nominační formulář je ke stažení ve formátu pdf na tomto odkazu. 

Byť by se mohlo zdát, že je tato žádost o zařazení černého pálení na seznam pouhou recesí (a je i podána lidovou formou), není tomu tak. Jen obtížně lze popřít, že fenomén černých pálenic na východní Moravě existuje a že je součástí regionální nehmotné kulturní tradice a že je pro tento region typickým a identifikačním znakem.

Zastáváme názor, že zařazení fenoménu na seznam by žádným způsobem serióznost seznamu nepoškodilo a že je fenomén rovnocennou položkou k již zapsaným statkům, tedy ke slováckému verbuňku, jízdě králů a valašskému odzemku.

Přejeme Radě Zlínského kraje odvahu zařadit tento kulturní statek na seznam i v případě, že se tzv. odborná veřejnost vyjádří k nominaci negativně. I stanovisko odborníků může býti zkresleno zbabělostí.

Podrobnější zdůvodnění nominační žádosti a přehled faktorů, které kulturní statek ohrožují, naleznete v nominačním formuláři.thimage.jpg


Sloboděnka, z.s., zastoupená předsedou spolku Ing. Markem Štěpánem    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Sloboděnka, z.s., zastoupená předsedou spolku Ing. Markem Štěpánem svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...