Brno, bez optických senzorů s umělou inteligencí

V době, kdy je ke všemu potřeba souhlas uživatele GDPR, byly v Brně nainstalovány optické senzory, tyto seznzory lze popsat jako malý počítač, který je vybaven výpočetní jednotkou, kamerou, GPS a GSM modemem. „Ze softwarového pohledu senzor využívá algoritmy počítačového vidění a umělé inteligence. Software pro detekci objektů běží přímo v senzoru a není tedy nutné po GSM síti přenášet obrovská obrazová data, ale pouze informace o typu a chování objektu,“ Bohužel tyto senzory se ve špatný rukou dají také zneužít a pouzít proti obyvatelům města Brna. „Vzhledem k univerzálnosti senzoru a možnosti nasazení různých detekcí je využití skoro neomezené. Momentálně se senzory používají k počítání průchodu chodců, pohybu cyklistů, kontrole správných průjezdů vozidel – a to včetně rozlišení osobních aut, dodávek a nákladních vozidel –, počítání kapacit průjezdnosti ulic či parkovacích ploch,“ My občané Brna, odmítáme použití této technologie, která je využívána v Číne k absolutní kontrole obyvstelstva v našem městě a tímto žádáme o odstranění této technologie.


Brnobezsenzoru    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Brnobezsenzoru svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...