Petice proti uvažovanému prodeji bazénu Thermal

Petice proti uvažovanému prodeji bazénu Thermal

dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní, obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary, tímto žádáme Ministerstvo financí ČR a osobně ministra financí Ing. Andreje Babiše, aby se započalo chovat ke svěřenému majetku jako zodpovědný správce.

 

Proč neprodávat:

  1. Ministerstvo financí je správcem majetku, který jeho prostřednictvím vlastní každý občan této republiky a v zájmu skutečného vlastníka není převod majetku do rukou soukromníka, uzavření provozu pro veřejnost a následná likvidace novodobé architektonické dominanty města.
  2. Jedná se o unikátní provoz na velmi atraktivním místě, které z něj dělá součást "genia loci" města Karlovy Vary a jen barbar napomáhá jeho ničení.
  3. Město Karlovy Vary a s ním celý Karlovarský kraj byl a je na okraji zájmu všech politických vedení a neochota investovat do důstojné infrastruktury nejvýznamnějšího lázeňského města v naší republice je chybou, kterou je potřeba napravit. Lepší služby = více návštěvníků = prosperita regionu i státu.
  4. Bazén hotelu Thermal, spolu se svým zázemím, má být jedním z míst propojení života místních obyvatel s návštěvníky. Dlouhodobá snaha vytěsnit občany Karlových Varů je ostudná.
  5. Nesouhlas s prodejem není "jen" vyjádřením pocitu "prostých" a "věci neznalých", ale ve stejném duchu se vyjádřil mezinárodně zkušený, odcházející ředitel hotelu Thermal pan Klaus J. Pilz. (viz rozhovor na vary.idnes.cz 25.2.2015)

Návrh opatření:

  1. Finanční spoluúčast Statutárního města Karlovy Vary formou převodu části peněz z navýšeného lázeňského poplatku. Od roku 1990 je cena stanovena na 15,- Kč za osobu a den, pro obce a města bez rozlišení poskytovaného komfortu pro návštěvníky. Chceme-li poskytnout návštěvníkům servis odpovídající roku 2015, tak je nutno provést na půdě ministerstva a následně Parlamentu potřebné kroky.
  2. Komerční využití dnes pustých prostor bazénu Thermal a pořádání společenských akcí.
  3. Cenová strategie a naplnění kapacity bazénu. Nabídky pro hotely, mládež, rodiny, seniory a kluby.

   

Za petiční výbor:

Ing. Josef Janů, Poštovní 10, 360 01 Karlovy Vary,  email: janu.vary@seznam.cz

Mgr. Jindřich Čermák, Havlíčkova 9, 360 01 Karlovy Vary

Daniela Bílá, Vítězná 74, 360 09, Karlovy Vary

Ing. Helena Vrbická, Mládežnická 4, 360 05, Karlovy Vary 

 

Zastupovat petičního výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm.1 zák.č.85/1990 Sb.)

 

Ing. Josef Janů, Poštovní 10, K.Vary                               

V Karlových Varech dne 9. dubna 2015

 

Thermal - vstup zakázán?

 

Další informace na facebookových stránkách a na webu:

https://www.facebook.com/peticebazenThermalKV 

https://peticebazen.wordpress.com/