Výzva k zachování současných aktivit v ostravském Bauhausu do doby, než budeme znát výsledek urbanistické soutěže na danou lokalitu a konkrétní záměr pro místo, kde dnes Bauhaus stojí. 

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky a zastupitelé města Ostravy,

chceme Vás požádat, abyste přehodnotili záměr města ukončit současné aktivity v Bauhausu k datu 30. 6. 2024 a zachovali je do doby, než budeme znát výsledek urbanistické soutěže na danou lokalitu a konkrétní záměr budoucí podoby místa, kde dnes Bauhaus stojí. Bauhaus se díky svým aktivitám stal unikátním komunitním centrem evropského střihu a spolu s opravenou budovou jatek, jež získává jednu architektonickou cenu za druhou, i příkladem, jak nakládat s veřejným prostorem města, konkrétním místem i jeho potenciálem.

Než se zrealizuje urbanistická soutěž a následně najde kupec na území po Bauhausu (a ten než získá stavební povolení), uplyne několik let. Do té doby zde můžeme mít funkční komunitní místo, které Ostrava dle analýzy strategického plánu potřebuje, navíc za minimální prostředky. Bauhaus je dle statického posudku staticky bezpečný a současné aktivity Plato Bauhaus z něj dělají jedinečné, potřebné a evropsky oceňované komunitní místo. Pokud Bauhaus zboříme a prostor zůstane nevyužitý, přínos městu bude po několik let nulový. Jednorázovou investicí do oprav skel a systémovou podporou komunitního místa v řádu jednotek milionů ročně město získává velké benefity za minimální náklady. Pokud bude Bauhaus prázdný, stane se území velmi rychle problematickou a nebezpečnou lokalitou. Pokud bude zbourán bez toho, aby zde byl již konkrétní a schválený projekt nové stavby, vznikne  kolem jatek periferní, nekvalitní prostor, jenž bude výrazně degradovat jejich hodnotu i prestiž, kterou si díky zdařilé rekonstrukci získaly.

Pokud chceme lokalitu rozvíjet systémově, je nutné, aby součástí strategie byl i záměr fungování Bauhausu a přilehlého území do doby, než budeme mít vizi o jeho budoucí podobě a konkrétní projekt. V opačném případě hrozí, že se z něj v krátkém horizontu několika let stane periferní lokalita. Je přitom logické do této strategie zahrnout aktuální aktivity Bauhausu. Jakmile budeme mít vizi a konkrétní projekt, pak Bauhaus můžeme zbořit a ihned nahradit například novostavbou.

Žádáme Vás tedy, pane primátore, zastupitelky a zastupitelé města Ostravy, abyste zachovali současné aktivity v Bauhausu do doby, než bude znám výsledek městem avizované urbanistické soutěže na dané území (lokalita CINGRŮV SAD A BAUHAUS) a následně konkrétní plán pro místo, na němž Bauhaus stojí.

 Níže podepsaní v Ostravě dne 14. 2. 2024:

Tereza Agelová, zakladatelka divadelního spolku Jednou z.s. 

Petr Bakla, skladatel, ředitel Hudebního informačního střediska 

Ivan Binar, spisovatel a čestný občan Ostravy 

Ivan Buraj, umělecký šéf HaDivadla  

David Bláha, historik a kritik umění, A2 

Jan Boháč, umělec 

Zuzana Blochová, Are, Les – společenství pro pěstování, teorii a umění 

Antonie Bernadová, umělkyně 

Tereza Boturová, umělkyně, grafička, absolventka FU OU 

Kateřina Břusková Komendová a  Martin Vonášek, gymnázium Hladnov

Eliška Černá, pedagožka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity 

Michaela Čecháková, Open mic poetry 

Jakub Černý, umělec, pedagog Fakulty umění OU, spoluzakladatel iniciativy Bauhaus končit nemusí!!! 

Eva Dřízgová, operní pěvkyně a pedagožka 

Laura Doležalová, architektka 

Jan Dvořák, promotér, producent a ředitel klubu Provoz u řeky 

Anna Daučíková, umělkyně, vysokoškolská pedagožka, prorektorka 

Petr Dub, umělec, pedagog

Veronika Dombrovská, aktivistka a komunitni organizátorka z platformy Re-set a Limity jsme my! 

Barbara Ernest, psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, organizátorka vzdělávacích akcí  

David Fesl, výtvarný umělec 

Ing. Michal Feller, koordinátor místní skupiny Hnutí DUHA Ostrava

Andreas Gajdošík, umělec

Lucie Gurecká, MENTAL CAFÉ z.s.

Julia Gryboś (PL) a Barbora Zentková (SK), absolventky FU OU a FaVU VUT v Brně, Berlín 

Martin Halíř, klinický psycholog a psychoterapeut, projektový manažer, zástupce ředitele a odborný ředitel organizace Péče o duševní zdraví 

Jana Huvarová, ředitelka gymnázia Olgy Havlové v Ostravě

Tomáš Hrůza, zakladatel Artmap, Fotograf festival, umělec, hudebník 

Aleš Honus, šéfredaktor kulturního portálu Ostravan.cz, organizátor Moravskoslezských uměleckých Cen Jantar 

Michal Kalhous, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity

Boris Klepal, hudební publicista 

Jiří Kovanda, umělec, vysokoškolský pedagog AVU v Praze a UJEP v Ústí nad Labem 

Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckeho  

Katarína Klusová, kurátorka Galerie města Třince

Gabriela Knýblová, ředitelka festivalu Ostrava Kamera Oko 

Kristýna Konczyna, Ostravské centrum nové hudby, Jeden svět Ostrava

Barbora Kleinhamplová, umělkyně, zakladatelka Institutu úzkosti

Martin Klimeš, kurátor,  spolek Bludný kámen 

Martins Kohout, umělec, Praha/Berlín 

Eva Koťátková, umělkyně, zakladatelka Institutu úzkosti 

Pavel Karous, sochař, publicista, pedagog, vedoucí Ateliéru sochy na Scholasticeředitel o.s. Vetřelci a volavky 

Kacha Kastner, galeristka Blanka Kissová, pedagožka, členka spolku Futra  

Marcela Kysová, Tvůrčí centrum Ostrava 

Kolektiv Bears of Ostrava – Ondřej Kožušník, Lukáš Turner, David Věžník, Marek Janko, Tomáš Beránek, Petr Smolník 

Kolektiv My Street Films – Viktória Hozzová, Magda Španihelová, Diana Tabakov, Barbora Trávničková

Lukáš Kleberc, pedagog, výtvarník

Dominik Lang, umělec, pedagog, UMPRUM v Praze 

Denisa Langrová, umělkyně

Johana Lomová, historička umění,  Umprum 

Radovan Lipus, režisér 

Václav Magid, výtvarník, teoretik, kurátor

Magdaléna Michlová, teoretička kultury a publicistka 

Martin Mikolášek, ředitel školy Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace  

Pavlína Morganová, historička umění, kurátorka, pedagožka, prorektorka, vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště AVU

Josef Mišanik, Limity jsme my  

Jiří Mika, architekt, koordinátor a produkční festivalu Dny architektury v Ostravě  

Kateřina Ožanová, klinická psycholožka a psychoterapeutka, organizátorka vzdělávacích akcí  

Tereza Porybná, bývalá ředitelka Českého centra v Londýně, působí na UMPRUM v Praze 

Barbora Pšenicová Veselá, učitelka na Wichterlově gymnáziu 

Andrea Průchová Hrůzová, teoretička vizuální kultury, badatelka a pedagožka, Ústav pro soudobé dějiny AVČR, Fakulta sociálních věd UK, Fresh Eye

Hana Puchová, malířka a pedagožka

Lucie Anna Pasek, fotografka 

Jiří Ptáček, kurátor a místopředseda Spolku Skutek

Viktorie Pražáková, umělkyně, studentka gymnázia, spoluzakladatelka iniciativy Bauhaus končit nemusí!!! 

Ondřej Rybníček, student vysoké školy, sokol, spoluzakladatel iniciativy Bauhaus končit nemusí!!! 

Martin Režný, hudebník a organizátor kulturních akcí 

Ilona Rozehnalová, organizátorka kulturních a komunitních akcí, zakladatelka spolku Fiducia, okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, spoluzakladatelka iniciativy Bauhaus končit nemusí!!! 

Janek Rous, umělec, Artyčok.TV

Antonín Střížek, český malíř a fotograf

Alex Sihelsk, umělkyně 

Hedvika Stachovcová, spolek Fridays for Future MSK 

Marcela Steinbachová, architektka, předsedkyně spolku KRUH

Tereza Stejskalová, ředitelka Biennale Ve věci umění, tranzit.cz 

Martin Strakoš, historik umění a památkář 

Renáta Spisarová, Český rozhlas - dramaturgyně TS Hudba

Tomáš Slunský, spoluzakladatel hudební platformy Gin&Platonic, dramaturg festivalu Ostrava kamera oko 

Rostislav Švácha, historik umění 

Silvie Šeborová, teoretička a kritička současného umění a kulturní manažerka

Tereza Špinková, teoretička, kurátorka a publicistka, Artyčok TV 

Ivo Škuta, malíř, kurátor galerie Saigon 

Zuzana Šrámková, organizátorka kulturních událostí, fotografka 

Miroslav Tóth, hudební skladatel, zvukový designer a saxofonista

Denisa Tomášková, autorka a konzultantka designů přírodních a permakulturních zahrad a regenerativních farem. ředitelka Českého permakulturního institutu 

Andrea Tobolová, zakladatelka svépomocné skupiny Adriana  

Miroslav Tóth, skladatel

Andrea Uváčiková, pedagožka, Fakulta umění Ostravské univerzity

Kateřina Vídenová, architektka, pedagožka na UMPRUM

Lenka Vítková, umělkyně a pedagožka, UMPRUM v Praze 

Tomáš Vaněk, vizuální umělec, vedoucí pedagog ateliéru Intermedia 3 na AVU v Praze, emeritní rektor AVU 2014-2022 

Hana Volkmerová, divadelní lektorka a pedagožka na OU, JAMU, DAMU 

Petr Vaňous, historik umění a kurátor 

Pavel Vančát, kurátor a historik fotografie

Petr Vrba, hudebník

Adam Wlazel, architekt, působí na AVU v Praze 

Kumar Vishwanathan, ředitel neziskové organizace Vzájemné soužití   

Šárka Zahálková, programová ředitelka Gampa-Galerie města Pardubic, členka kolektivu Offcity   

a signatáři online verze výzvy

 


Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...