STOP ZÁPACHU! Výzva proti zvýšení výroby a skladování asfaltu v Kolíně

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme ostrý nesouhlas se záměrem společnosti EUROVIA na "Modernizaci Emulzní a modifikační stanice" v objektu na adrese Veltrubská 1527, Kolín.

Plánované několikanásobné zvýšení výroby asfaltu i skladování asfaltu a dalších chemických látek vnímáme jako naprosto rozporné se zájmy občanů i životního prostředí.

Výrobna asfaltu se nachází v bezprostřední blízkosti občanské zástavby. K roční výrobě 65.000 tun asfaltu má docházet ve vzdálenosti pouhých 400 metrů od rodinných domů v Brankovicích, 1000 metrů od okraje Sendražic, 1000 metrů od okraje Zálabí a 1300 metrů od Hradištka I.

Vzhledem k takové blízkosti lidských obydlí vnímáme jako nepřípustné rozšíření chemické výroby se zvýšenou produkcí škodlivin, hluku a zejména zápachu. Negativně se rovněž stavíme ke zvýšení dopravního zatížení na veřejných komunikacích.

Zásadně nesouhlasíme rovněž s tím, aby takovým rozšířením výroby a skladování byl dotčen lesopark Borky coby klidová a rekreační zóna. Jeho funkcí nesmí být, aby sloužil jako filtr pro zvýšené emise, prach a zápach.

asfaltovna1.jpg 
Žádáme společnost EUROVIA, aby od svého zaměru upustila. Dotčené úřady jako Městský úřad Kolín, Obecní úřad Veltruby, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje a Ministerstvo životního prostředí žádáme, aby hájily zájmy občanů a životního prostředí.

V dalších fázích přípravného řízení se jako občané proti tomuto záměru budeme stavět všemi zákonnými prostředky.


Ivo Bystřičan    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ivo Bystřičan svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...