STOP ZÁPACHU! Výzva proti zvýšení výroby a skladování asfaltu v Kolíně

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme ostrý nesouhlas se záměrem společnosti EUROVIA na "Modernizaci Emulzní a modifikační stanice" v objektu na adrese Veltrubská 1527, Kolín.

Plánované několikanásobné zvýšení výroby asfaltu i skladování asfaltu a dalších chemických látek vnímáme jako naprosto rozporné se zájmy občanů i životního prostředí.

Výrobna asfaltu se nachází v bezprostřední blízkosti občanské zástavby. K roční výrobě 65.000 tun asfaltu má docházet ve vzdálenosti pouhých 400 metrů od rodinných domů v Brankovicích, 1000 metrů od okraje Sendražic, 1000 metrů od okraje Zálabí a 1300 metrů od Hradištka I.

Vzhledem k takové blízkosti lidských obydlí vnímáme jako nepřípustné rozšíření chemické výroby se zvýšenou produkcí škodlivin, hluku a zejména zápachu. Negativně se rovněž stavíme ke zvýšení dopravního zatížení na veřejných komunikacích.

Zásadně nesouhlasíme rovněž s tím, aby takovým rozšířením výroby a skladování byl dotčen lesopark Borky coby klidová a rekreační zóna. Jeho funkcí nesmí být, aby sloužil jako filtr pro zvýšené emise, prach a zápach.

asfaltovna1.jpg 
Žádáme společnost EUROVIA, aby od svého zaměru upustila. Dotčené úřady jako Městský úřad Kolín, Obecní úřad Veltruby, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje a Ministerstvo životního prostředí žádáme, aby hájily zájmy občanů a životního prostředí.

V dalších fázích přípravného řízení se jako občané proti tomuto záměru budeme stavět všemi zákonnými prostředky.


Ivo Bystřičan    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ivo Bystřičan bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...