Apel na zabránění dovozu a distribuce neschválených léčiv

My, obyvatelé České republiky, vědomi si závažnosti současného stavu pandemie a pamětlivi všeho prospěšného i neblahého vzešlého z geoprostoru bývalého SSSR, důrazně apelujeme na legální autority České republiky, aby nepřipustily dovoz, distribuci či podání žádných neschválených léčiv, nyní údajné očkovací látky nazývané Sputnik V. Odpovědné autority, zejména Vládu České republiky, Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzýváme k důslednému bezpodmínečnému dodržování platných norem týkajících se schvalování, dovozu, distribuce a podávání léčiv na území České republiky, a to jak norem národních, tak i všech platných mezinárodně, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala.

Je zřejmé, že jakékoli ústupky od povinnosti dodžet veškerá platná pravidla a standardní postupy mohou představovat bezprostřední ohrožení zdraví a životů obyvatel České republiky s přímou návazností na ohrožení úspěšného globálního zvládnutí pandemie.

Současně vyzýváme odpovědné autority, zejména Vládu České republiky, aby zabránila i možnému ohrožení obyvatel jiných států, na jejichž území lze tzv. vakcínu Sputnik V použít. Je nasnadě, že přijetím jakéhokoli množství v České republice nepoužitelného neschváleného léčiva by byla zkrácena dodávka na územích, kde může ke zvládnutí nákazy nebezpečnou infekční chorobou přispět.

Tento apel míří i na veškerá další rozhodování odpovědných autorit v expertních záležitostech. Nechť je připomínkou toho, že jakékoli politické či ekonomické zájmy nejsou a nemohou být nadřazeny zájmům ochrany zdraví a života ani zákonnosti právního státu.


Richard Albrecht    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Richard Albrecht, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...