Perspektivní alej lip K Vápence v Pardubicích nesmí zaniknout

k_vápence2.JPG

My, níže podepsaní, protestujeme proti necitlivému přístupu pardubického magistrátu, který při přípravě rekonstrukce ulice K Vápence hodlá vykácet většinu lip z aleje, která dosud tuto ulici lemuje. Jsme přesvědčeni, že rekonstrukce ulice může proběhnout i při zachování velké většiny stromů. 

Proto požadujeme, aby byl projekt přepracován tak, aby mohla být podstatná část stromořadí zachována. 

Požadujeme, aby město Pardubice jako investor této stavby konečně začalo vážně vnímat důležitost městské zeleně. Zbytečné kácení stromů v dnešní době je nezodpovědné, škodlivé a hloupé. Vykácením těchto stromů se opět o něco zhorší životní prostředí na Dukle a okolí.

______________________________________________________________________

Při podpisu si můžete zvolit, zda Vás máme na Vaši mailovou adresu informovat o vývoji případu.

Zjistěte si více podrobností na www.alejkvapence.cz  

______________________________________________________________________

! POZOR !
podpis je potřeba potvrdit v emailu, jinak není započítán
(Potvrzovací mail může skončit ve SPAM složce.)


Olga Kudrnová, Chráníme stromy z.s. Pardubice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Olga Kudrnová, Chráníme stromy z.s. Pardubice bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely: