Alej bez asfaltu

„My, níže podepsaní občané, požadujeme zachování stávajícího přírodního rázu a způsobu užívání  jabloňové  aleje  v prostoru  od  zahrádek  ČZS-ZO  Čeřovka  až  k rekultivované skládce pod Zebínem a nesouhlasíme se záměrem zbudovat zde asfaltovou komunikaci označovanou jako cyklostezka.

Stavbu asfaltové cyklostezky v této lokalitě neschvalujeme zejména protože:

– ji považujeme za prvek, který negativně ovlivní jedinečnou krajinu Jičína a Jičínska. Stavba komunikace silničního typu by nevratně znehodnotila ráz celého prostoru, neboť by rozšířila městské prvky do volné krajiny, a znesnadnila by přirozenou migraci mnoha živočišných druhů. Jde o poslední prostor v sousedství města s takto výrazným přírodním rázem a jako takový je vhodné jej zachovat pro příští generace.

– ji považujeme pro Jičín, ale i Železnici z hlediska stávající škály komunikací za nadbytečnou; vhodnější koridor pro cyklostezku vidíme například podél silnice č. II/286 v úseku Valdice– Železnice a ve směru na Lomnici nad Popelkou. V lokalitě jabloňové aleje by bylo zbudování cyklostezky z hlediska dlouhodobé koncepce rozvoje města a jeho okolí nevhodnou investici veřejných prostředků, zejména pokud se nedaleko této lokality počítá s výstavbou nadregionální cyklostezky.

– se domníváme, že na svobodný pobyt v krajině mají nárok všichni občané. Uvedené území je bezpečným místem, které umožňuje celou škálu aktivit a nevyžaduje dalších úprav a regulací, pouze citlivou údržbu. Cyklostezka by silně omezila nás, kteří tuto cestu užíváme jako chodci, na procházkách s dětmi, jako místní cyklisté nebo pejskaři. Nevidíme smysl v takovém konání, které by nás o tento navyklý způsob oddechu a užívání tohoto přírodního prostoru připravilo, a to ve prospěch úzké skupiny jiných uživatelů.

Vyzýváme tedy vedení jičínské radnice, aby přestalo ignorovat existenci našeho názoru, aby záměr vybudovat asfaltovou komunikaci zastavilo a aby o tomto prostoru a využití veřejných prostředků začalo debatovat na základě seriózních podkladů, nepředpojatě a odborně.“  

Více informací na portálu www.zpravyceskyraj.cz a facebookovém profilu „Alej bez asfaltu"

https://www.facebook.com/groups/531201300362362/

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Šorf svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...