Žádost o registraci územní studie Komořany pro rozhodování v území

Adresát: Odbor územního rozvoje Magistrát hl. města Prahy, Jungmannova 35,
110 00 Praha1

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Územní studie Komořany, registrovaná pod číslem 60825746 (dále jen ÚS), kterou zhotovila firma UNIT ARCHITEKTI s.r.o. byla co nejdříve zaregistrovaná jako ÚS pro rozhodování v území.

Kromě toho vás žádáme, abyste při posuzování žádostí o stanoviska pro územní rozhodnutí brali tuto studii již nyní za územně plánovací podklad a nevydávali svá závazná stanoviska, která jsou v rozporu s touto ÚS.

Petiční výbor ve složení:

Ing. Petr Běťák, Na Komořsku 7, 14300 Praha 12

Ing. Arch. Eva Rybníčková, Revoluce 2054/38, 14300 Praha 12

Vladimír Vávra, K Petrově  komoře 1297/6, 14300 Praha 12

Ing. arch. Vít Štěpán, Boženy Jandlové 2132/3, 14300 Praha 12

Ing. Petra Jiránková, Na Komořsku 436/2, 14300 Praha 12


Ing. Petr Běťák - předseda Spolku pro Komořany    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Petr Běťák - předseda Spolku pro Komořany svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...