Žádost o poskytnutí informace

Dle ankety, která byla provedena na sociálních sítích 95% respondentů chce vědět, resp. objasnit původ majetku ministra financí Ing. Andreje Babiše. Z výše uvedeného důvodu jsem připravil žádost o poskytnutí informací podle z.č. 106/1999 Sb., kterou pak lze podat (může tak učinit kdokoli), po získání nezanedbatelného počtu podpisů, tak aby to mělo určitou váhu. Žádost bude adresována na Ministerstvo financí ČR. 

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí následujících informací:

1) zda při koupi dluhopisů od obchodní společnosti AGROFERT a.s., IČO: 26185610, se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, v letech 2012 až 2014 dodržel Ing. Andrej Babiš, současný ministr financí (v této době jediný vlastních obchodní společnosti AGROFERT a.s.) zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů a zda dostatečně prokázal původ svého majetku,

2) jaké byly skutečně příjmy (čistý zisk po zdanění a i příjmy, které se nedaní, jak na území ČR tak i v zahraničí) a výdaje pana Ing. Andreje Babiše od roku 1993 do 2015,

3) zda bylo zahájeno daňové řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zejména doměření daně.

 


Simeon Popov    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Simeon Popov, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...