Žádost o přehodnocení postupu při dělení tříd při přestupu na vyšší stupeň (ZŠ Šlapanice)

Rádi bychom požádali o přehodnocení aktuálního postupu při dělení tříd našich
dětí při přestupu na vyšší stupeň ZŠ Šlapanice z důvodu příchodu dalších dětí z okolních obcí.


Pokud je nám známo, tak důvodem tohoto roztrhání tříd je to, že třída/-y
nových žáků byla/-y v minulosti problémová/-é. Vnímáme však, že ani
současné řešení není v tomto příliš úspěšné -  nesjednocené kolektivy (my a ti
druzí) tam, kde byly kolektivy naprosto výjimečné, nové třídy jsou nadále
problémové. Řešení se tedy, dle našeho názoru, míjí účinkem.


Další důvod, proč žádáme o přehodnocení tohoto řešení, je celková situace
s COVIDEM. COVID rozhodil nejen výuku, ale také sociální oblast u dětí. Sotva
se z celé situace otřepaly, začaly zase fungovat a opět se jako kolektiv daly
dohromady, čeká je opět náročná situace – přestup na vyšší stupeň, jiné
nároky, noví učitelé, atd. a do toho trhání a další slučování nových, již
zaběhnutých kolektivů.


Nemyslíme si, že lze tuto situaci srovnávat např. s přestupem na gymnázia, kde
jsou všichni noví a kolektivy se zde tvoří zcela od nuly. 


Bohužel nikdo z nás neví, co bude opět na podzim a během celého příštího
školního roku. Pokud by se opakovala alespoň z části situace z minulého roku,
tak možnosti společného sžití se dětí je opět ohroženo (děti mohou opět přijít
o adaptační kurzy a další akce, kde se kolektivy stmelují, v případě online výuky
se kolektivy tvoří jen stěží apod.).

Víme, že nejde o život, ale myslíme si, že základní škola, je etapa života, která
dítě hodně ovlivní a často jsou vazby vzniklé v tomto období celoživotní.

Předem děkujeme za ochotu situaci řešit.

kolektiv rodičů


kolektiv rodičů    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji kolektiv rodičů svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...