Žádost o prošetření poměrů/ odvolání ředitelky MŠ

My, níže podepsaní petenti žádáme radu městské části Praha 8, jakožto zřizovatele Mateřské školy Praha 8–Kobylisy, Šiškova 1223/2, o důkladné prošetření turbulentních personálních změn a jejich negativním vlivu na fungování a chod školy, což se nejvíce odráží na našich dětech, a žádáme o důkladné zvážení odvolat Bc. Evu Vlastníkovou z funkce ředitelky školy.

Důvodem naší žádosti je nekompetentnost v řízení školy, absence komunikace vedení s rodiči ohledně zásadních témat týkajících se fungování školy, dlouhodobé neřešení sporů mezi pedagogickým sborem a vedením školy, které velmi negativně ovlivňuje každodenní režim našich dětí a čím dál více omezuje kvalitu jejich předškolního vzdělávání.


Zákonní zástupci dětí    Kontaktujte autora petice