Žádost čechoslováků o nevydání tureckých vojáků z Řecka

Jeho excelence velvyslanec Řecka

Jako přátelé Řecka a spolusdílitelé jeho Evropského prostoru se dovolujeme na Vás obrátit s žádostí ve věci týkající se našich společných zájmů, Řecké republiky i samotné lidskosti. Prosíme Vás, abyste příslušným orgánům v Řecké republice vyřídil naši žádost a apel ve jménu humanity nevydat turecké vojáky, kteří se snažili nalézt ochranu v evropské zemi, po podivném pokusu o převrat v Turecku. Řecká vláda se vší vážností dopadu na řecko - turecké vztahy musí přijmout, že demokraticko-humanitní přístup za současných čistek a vyhrožování tresty smrti v zinscenovaných procesech po odvolání tisíců soudců je nepřijatelný. Řecká vláda tak naplní nejen očekávání uprchlých vojáků, kteří zde tyto hodnoty a spravednost a ochranu hledali, ale nabyde je i pro své občany a evropský prostor, kdy postavením se za tyto hodnoty získá čest a úctu nás i ostatních zemí a lidí věrných ideálům humanitním po celém světě. S požehnáním úctou a díky níže podepsaní


rabi Jicchak Seifert    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji rabi Jicchak Seifert, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...