Žádáme rozumnou regulaci cestování z Velké Británie do ČR

Po vystoupení Velké Británie z EU přestala Česká republika umisťovat Spojené království na svůj cestovatelský semafor. Automaticky tak nabývá nejpřísnějšího statusu země "s velmi vysokým rizikem nákazy" podle opatření českého Ministerstva zdravotnictví. To znamená, že kromě testu před odjezdem se vyžaduje alespoň pětidenní samoizolace po příjezdu a PCR test.

Ve Velké Británii žije dlouhodobě zhruba 50 000 Čechů.

Tato přísná regulace příjezdu z Velké Británie není v souladu s dlouhodobě vynikající epidemickou situací ve Velké Británii (počty případů, očkování). Pravidla tak nejsou založena na datech, k čemuž se MZ ve svém ochranném opatření zavazuje.

Proto žádáme o zpřehodnocení, aby cestování mezi Velkou Británií a Českem nadmíru nezasahovalo do práv a svobod občanů. Podle dat by Velká Británie měla být správně "oranžová" na cestovatelském semaforu.

Snímek_obrazovky_2021-05-02_v 12.51_.32_.png

Graf z Our World in Data zobrazující nové potvrzené případy COVID-19 na milion obyvatel. Finsko nebo Portugalsko jsou již měsíce mezi "oranžovými" zeměmi v cestovatelském semaforu, přičemž mají vyšší nebo stejnou incidinci oproti Velké Británii.

 

Co říkají data?

Zařazení Spojeného království do nejvyšší kategorie až donedávna mělo svůj význam. Incidence onemocnění COVID-19 byla velmi vysoká do lockdownu v lednu 2021, a především byla v této zemi objevena nakažlivější varianta viru B.1.1.7 (tzv. britská varianta). Aktuálně platné ochranné opatření MZ uvádí, že se resort pro svůj cestovatelský semafor řídí Doporučením Rady EU 2020/1475 ze 13. října 2020, které předkládá v bodě 10 mechanismus pro mapování rizikovosti zemí.

Podle tohoto členění Spojené království již od 11. února 2021 formálně spadá minimálně do oranžové kategorie, protože „čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů COVID-19 pohybuje v rozmezí od 25 do 150, ale míra pozitivity testů na infekci COVID-19 je nižší než 4 %“. Porovnání případů na milion obyvatel viz výše.

 

Britská varianta viru

Přesto lze namítat, že navzdory velmi nízkého počtu nových případů na 100 000 obyvatel za uplynulé měsíce stále hrozí riziko přenosu (britské) varianty B.1.1.7. Ve Spojeném království tato varianta zcela dominuje. Poslední Doporučení Rady EU 2021/199 z 1. února 2021 upravující mechanismus mapování rizikovostí zemí uvádí, že „Členské státy by měly vzít v úvahu prevalenci variant SARS-CoV-2 vzbuzujících obavy, zejména variant, které zvyšují přenosnost a smrtnost“. Pro určení rizikovosti zemí se MZ podle zmíněného Ochranného opatření dále řídí vydávanými věstníky („mapami“) Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Tato organizace ovšem po Brexitu přestala Spojené království v těchto přehledech sledovat, a tak lze usoudit, že MZ určuje rizikovost Spojeného království samostatně bez externího doporučení, příp. Spojené království vůbec nevyhodnocuje a automaticky ho řadí jako "tmavě červené").

Spojené království by již nemělo být na „tmavě červeném“ seznamu z důvodu výskytu „britské mutace“ B.1.1.7, protože tato varianta je již dominantně zastoupena v řadě členských zemí EU, a to i v ČR, kde v březnu přes 75 % všech případů je způsobeno právě touto „britskou“ variantou[1]. Číslo bude dnes již podstatně vyšší. Stojí za to uvést další případy zemí, které potvrzují nahodilý přístup k posuzování rizikovosti států v cestovatelském semaforu ve vztahu k variantě B.1.1.7.

Jmenovitě v Irsku, které je na semaforu oranžové, je více než 90,8 % všech nových případů způsobenou variantou B.1.1.7[2]. Dále v Dánsku, které je na semaforu oranžové, je nyní 92,7 % všech nových případů způsobenou variantou B.1.1.7[3]. Podle dostupných informací se jeví, že uvedené a další evropské země s významným % zastoupením jmenované varianty[4] (mj. Portugalsko, Norsko, Španělsko, Slovensko…) jsou kategorizovány na semaforu jen podle počtu nových nákaz a prevalence varianty B.1.1.7 nehraje větší roli. Dominanci této varianty v Evropě naleznete například v tomto přehledu.

 

Apelujeme na Ministerstvo zdravotnictví

Vzhledem k poskytnutým informacím k počtu případů onemocnění COVID-19, vývoji šíření nové varianty B.1.1.7 a také počtu Čechů pracujících, studujících nebo žijících ve Spojeném království žádáme obnovení rovnováhy mezi efektivitou a přiměřeností regulace cestování z Velké Británie do České republiky. Aktuálně platící nejpřísnější omezení pohybu (samoizolace) a požadavky testování omezují dosud možnosti práce, studia a cestování pro české občany mezi těmito zeměmi.

 

 

Další zdroje

[1] Dostupné na: https://www.dianabiotech.com/for-media/tiskova_zprava_britska_jar_mutace
[2] Dostupné na: https://assets.gov.ie/125107/a6254f8f-4957-41bf-ba5f-26a6af3a954c.pdf (snímek 31)
[3] Dostupné na: "Status for udvikling af SARS-CoV-2 Variants of Concern (VOC) i Danmark"
[4] Pro tabulkové srovnání zastoupení varianty B.1.1.7 může indikativně posloužit zobrazení a seznam zdrojů na: https://en.wikipedia.org/wiki/Lineage_B.1.1.7#Development_of_the_B.1.1.7_lineage