Žádáme dostupnost kvalitních zdravotních služeb pro občany Šluknovského výběžku!

Vládě ČR, Ústeckému kraji, Všeobecné zdravotní pojišťovně

PETICE ze dne 1.7.2018

Žádáme dostupnost kvalitních zdravotních služeb pro občany Šluknovského výběžku!

Jako všichni občané ČR jsme i my, obyvatelé Šluknovského výběžku, povinni odvádět každý měsíc platbu za zdravotní pojištění do fondů zdravotních pojišťoven.

Za zajištění dostupné zdravotní péče pro své klienty jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny ve spolupráci s krajskými samosprávami, které jsou povinny zajistit pojištěncům poskytování hrazených služeb, včetně jejich místní a časové dostupnosti.

Město Rumburk již nemůže nadále zvládat financování ztrátového provozu své nemocnice, která jediná zajišťuje celodenní zdravotnickou péči pro 55 tisíc lidí Šluknovského výběžku.

V červenci 2018 je z důvodu nedostatku personálu a podfinancování nucena rumburská nemocnice pozastavit po dobu dovolených služby v celodenní lůžkové péči, omezit provozy svých oddělení a uzavřít internu - nebude se zde poskytovat lékařské péče ani v případech akutního ohrožení života a není vyloučeno, že se to bude opakovat. Omezování provozů a uzavírání nemocničních oddělení má současně negativní dopady na kvalitu vzdělávání a zajišťování praxe pro studenty ve Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii v Rumburku, které hrozí další slučování a přesouvání. Ve Šluknovském výběžku je nedostatek zubařů, praktických lékařů a většiny specialistů. Jsou navíc většinově v důchodovém věku a v zásadě nepřijímají nové pacienty. Pacienti musí dojíždět za ošetřením do mnoha vzdálených oblastí.

17 starostů měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska vyzvalo krajské zastupitele k obnovení jednání o vyřešení situace v rumburské nemocnici a nutnosti zachovat dostatečnou akutní lůžkovou zdravotní péči, zatím neúspěšně.

Chceme přimět zodpovědné orgány a instituce k přijetí takových řešení, která pro občany ze Šluknovského výběžku, ať už s akutním zhoršením zdravotního stavu či chronickým onemocnění, potřebou ambulantního zásahu či vyšetření, zajistí rychlou a kvalifikovanou dostupnou péči dle práva jako každému jinému občanovi v České republice.  

My, podepsaní, důrazně žádáme, aby Ústecký kraj, Všeobecná zdravotní pojišťovna a další pojišťovny a vláda ČR v rámci své kompetence ve vztahu ke zdraví a zdravotním službám občanům Ústeckého kraje zajistily dostupnost a kvalitu zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku a začaly plnit zákony a Ústavu ČR v plném rozsahu a nadále nezhoršovaly už i tak nedostatečnou úroveň veřejných služeb na Šluknovsku!  

Organizátor petice: Zbyněk Linhart, Bezručova 4, 407 46 Krásná Lípa  


Zbyněk Linhart    Kontaktujte autora petice